جواب ریاضی پنجم صفحه 18و19

جواب ریاضی پنجم صفحه 18و19



مهدی

بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

جواب ریاضی پنجم صفحه 18و19 را از این سایت دریافت کنید.

صفحه 18 و 19 ریاضی پنجم دبستان / مرور فصل اول

در این ویدیو از فصل اول کتاب ریاضی پنجم ابتدایی به مرور فصل اول ( عددنویسی و الگوها) می پردازیم و ضمن حل تمرین ها، موارد زیر را مرور می کنیم

صفحه 18 و 19 ریاضی پنجم دبستان / مرور فصل اول

در این ویدیو از فصل اول کتاب ریاضی پنجم ابتدایی به مرور فصل اول ( عددنویسی و الگوها) می پردازیم و ضمن حل تمرین ها، موارد زیر را مرور می کنیم: جدول ارزش مکانی، ضرب و تقسیم ذهنی، جمع و تفریق طبقه میلیارد، جمع و تفریق اعداد مرکب، تبدیل واحدهای تن به کیلوگرم و گرم، سال به روز و ساعت و دقیقه، پیدا کردن طول شب، الگوهای عددی و هندسی و جدول تناسب آموزگار: مریم میرعباسی

❖ آموزش ویدیوهای مرتبط

22:42

صفحه 20 و 21 - مرور فصل اول ریاضی ششم دبستان

19:08

صفحه 22 و 23 ریاضی سوم دبستان / مرور فصل اول

05:59

تدریس مجازی صفحه ۱۴۲ ریاضی دوم دبستان (مرور فصل هشتم)

15:23

صفحه 20 و 21 ریاضی چهارم دبستان / مرور فصل

12:04

مرور فصل پنجم ریاضی پایه دوم دبستان پسرانه هوشمند خردمند نوین رشت

12:41

جواب مرور فصل ریاضی پنجم صفحه 18

09:35

ریاضی دوم دبستان (مرور فصل اول )

02:04

تدریس ریاضی فصل ۴ اندازه گیری مبحث زاویه نیم صفحه و تمام صفحه پایه چهارم دبستان

19:20

صفحه ی آغازین فصل دوم ریاضی سوم دبستان و صفحه ی 26 حل مسئله با راهبردالگوسازی

07:28

فعالیت صفحه 14 ریاضی پنجم دبستان (قسمت اول)

13:25

ریاضی پایه هفتم فصل 8 صفحه 101 و صفحه 102 و صفحه 103

37:12

ریاضی ششم فصل دوم مرور فصل صفحه 41

12:38

ریاضی ششم فصل سوم مرور فصل صفحه 60

09:03

ریاضی سوم ابتدایی- فصل چهارم - ضرب و تقسیم - حل تمرین مرور فصل- صفحه 78

18:37

جواب تمرین صفحه 31 ریاضی پنجم دبستان فصل دوم

02:46

فرهنگ نوشتن صفحه 64 فصل سوم ریاضی پنجم دبستان

09:30

ریاضی دایه سوم دبستان- فصل پنجم- محیط و مساحت- صفحه ۷۹و۸۰

03:46

آموزش ریاضی چهارم دبستان هانیه محمودی مرور فصل 5 (1) lohegostaresh.com

09:35

حل تمرین های مرور فصل ۲ ریاضی سوم دبستان

06:29

حل تمرین صفحات 112 و 113 ( مرور فصل 6 ) کتاب ریاضی سوم دبستان

ویدیوهای جدید

21:16

لاک پشت های نینجا - فصل 5 - قسمت 7

21:31

لاک پشت های نینجا - فصل سوم - قسمت دوازدهم

23:00

لاک پشت های نینجا - فصل 7 - قسمت 6

21:15

لاک پشت های نینجا - فصل چهارم - قسمت بیست و پنجم

21:16

لاک پشت های نینجا - فصل 5 - قسمت 2

21:16

لاک پشت های نینجا - فصل چهارم - قسمت بیست و سوم

21:16

لاک پشت های نینجا - فصل چهارم - قسمت دوم

برای دیدن کل مطلب کلیک کنید

منبع مطلب : www.namavid.com

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب