فارسی هفتم درس چهارم

فارسی هفتم درس چهارممهدی

بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

فارسی هفتم درس چهارم را از این سایت دریافت کنید.

آپارات

برای دیدن کل مطلب کلیک کنید

منبع مطلب : www.aparat.com

درسنامه آموزشی ادبیات فارسی کلاس هفتم درس 4: با بهاری که می‌رسد از راه، زیبایی شکفتن با پاسخ

با بهاری که می‌رسد از راه | زیبایی شکفتن | خودارزیابی (صفحهٔ 40 کتاب درسی) | دانش زبانی | کارگروهی (صفحهٔ 41 کتاب درسی) | نوشتن (صفحهٔ 41 کتاب درسی) | واژه نامه | اعلام

با بهاری که می‌رسد از راه

روشن و گرم و زندگی پرداز

آسمان مثل یک تبسم شد

هر چه سرما و هر چه دل سردی

پر زد آهسته از نظر گم  شد

آسمان مانند لبخندی روشن و زیبا و حیات بخش و مهربان شد و سرما و هرچه غم و غصه بود، از بین رفت و از نظر غایب شد.

با نسیمی که زندگی در اوست

باز چشم جوانه‌ای وا شد

بر درختی، شکوفه‌ای خندید

در کتابی، بهار، معنا شد

با وزش نسیم زندگی بخش، جوانه‌ای سر از خاک بیرون آورد و بر شاخه‌ی درختی، شکوفه‌ای جوانه زد و در کتاب طبیعت، بهار آغاز شد.

با بهاری که می‌رسد از راه

سبز شو، تازه شو، بهاری شو

مثل یک شاخه گل، جوانه بزن

مثل یک چشمه سار، جاری شو

همگام با فرا رسیدن بهار، تو هم تازه و جوان شو و سرسبز باش، مثل یک شاخه‌ی گل رشد کن و مانند چشمه حرکت کن و تلاش کن.

زندگی بر تو می‌زند لبخند

هست وقت شکفتنت امروز

بهتر از هر چه هست در دنیا

با خدا راز گفتنت امروز

زندگی به تو روی آورده است و هنگام جوانی و شکوفایی توست. در این دنیا، بهترین چیز برای تو، راز و نیاز با خدا و عبادت اوست.

محمّدجواد محبّت

زیبایی شکفتن

دورهٔ نوجوانی، دوران شور و شوق و شکوفایی است. دوره‌ای که بزرگ‌ترها معمولاً با حسرت و آه از آن یاد می‌کنند.

نوجوانی، دورهٔ انتقال از کودکی به بزرگ‌سالی است؛ تقریباً از یازده سالگی آغاز می‌شود و تا هجده سالگی ادامه می‌یابد که دوره‌ای پرفراز و فرود، بین وابستگی و استقلال است. نوجوانی دوره‌ای شبیه به رؤیا و زیبا است. زیبایی و قشنگی آن را با کم‌حوصلگی و دلخوری‌های بیهوده، زشت و تاریک نکنیم. می‌توانیم از لحظه‌های زندگی لذت ببریم و جویبار باصفا و زلال و گوارای زندگی را گل‌آلود نسازیم.

رابطه و رفتار ما با خود، خانواده و دوستان، بسیار مهم است. چون شخصیت ما را شکل می‌دهد. دوستی خوب است که گفتارش درست و رفتارش پسندیده باشد. در دلش ایمان و مهربانی موج بزند و از چهره و نگاهش امیدواری و نشاط بجوشد. دوست خوب، کیمیا است.

استقلال طلبی، کنجکاوی، شوق یادگیری و دانایی و... نوجوان را گاهی ناآرام جلوه می‌دهد. این جلوه‌های گوناگون نوجوانی هیچ کدام بیهوده نیستند؛ ریشه در نیازها و علایق ما دارند.

تا می‌توانیم، بیاموزیم. این همه کتاب خوب و مطالب آموختنی ما را به سوی خود می‌خوانند. کتاب پُر راز و رَمز آفرینش و شگفتی‌های طبیعت، سرشار از درس‌ها و اندرزهاست. اگر نیروی جوانی و شادابی و چالاکی این دوره را با تأمل، تفکّر و بصیرت همراه کنیم، به شکوفایی خواهیم رسید.

تمیزی و پاکیزگی، آراستگی و پاکدلی، ما را با زیبایی‌های جهان پرشکوه الهی همراه و همسایه می‌کند. نوشتن به خطّ خوش و یادگیری مهارت‌های دلنشین هنری و آفریدن نوشته‌ها و تصاویر زیبا، زندگی را از شکوفه‌های محبّت و امید به آینده، سرشار می‌سازد.

آفریدگار همهٔ شکوفه‌ها و زیبایی‌ها، اوست که همیشه با ماست؛ پس در همهٔ کار و کردارها و همه گاه و جا او را به یاد بیاوریم.

خودارزیابی (صفحهٔ 40 کتاب درسی)

1- منظور شاعر از «آسمان مثل یک تبسّم شد» چیست؟ با آمدن بهار، آسمان گرم و زندگی بخش شد و همه‌ی سردی‌ها و غصه‌ها از بین رفت.

2- به نظر شما، چرا بزرگ‌ترها از دوره نوجوانی و جوانی خود معمولاً با حسرت و آه، یاد می‌کنند؟ زیرا آنان آن دوره را با غفلت سپری کرده‌اند و زمان را با کارهای نسنجیده و بیهوده از دست داده‌اند و اکنون فرصتی برای برگشت به آن دوران و استفاده‌ی درست از آن ندارند.

3- «نوجوانی زیباست»؛ چه کنیم تا زیباتر شود؟ باید قدر آن را بدانیم و قشنگی آن را با کم حوصلگی و دل خوری‌های بیهوده زشت و تاریک نکنیم، با زیبای زیبا آفرین دوست‌تر و صمیمی‌تر باشیم.

دانش زبانی

نکته

به این جمله‌ها توجّه نمایید و دربارهٔ آنها گفت‌وگو کنید.

الف) - نرگس آمد. - آقای مدیر آمد. ب) - هوا سرد است.

- خواهرم خوشحال است.

در مثال‌های بخش «الف»، «آمد» فعل جمله است و انجام کاری را نشان می‌دهد. وقتی شما بگویید «آمد» شنونده می‌پرسد «چه کسی آمد؟» در واقع کسی یا چیزی عمل آمدن را انجام می‌دهد؛ بنابراین برای تمام شدن معنی جمله، لازم است به این بخش، فعل اضافه شود. در جملهٔ اوّل عمل آمدن را نرگس انجام داده است و در جملهٔ دوم آقای مدیر، کسی است که آمده است.

در مثال‌های بخش «ب»، فعل جمله، صفت یا حالتی را نشان می‌دهد. وقتی شما بگویید «سرد است» شنونده می‌پرسد «چه چیزی سرد است؟» یا وقتی بگویید «خوشحال است» شنونده می‌پرسد «چه کسی خوشحال است؟» در واقع صفت یا حالت مورد نظر به کسی نسبت داده شده است.

به کلمه‌هایی که معمولاً در ابتدای جمله می‌آیند و انجام کاری و یا داشتن حالتی به آنها نسبت داده می‌شود، «نهاد» گویند.

- کتاب درسی فارسی می‌تواند یکی از منابع شناخت املای واژگان باشد.

- یکی از راه‌های تقویت املا، پرورش مهارت خوب گوش دادن است.

کارگروهی (صفحهٔ 41 کتاب درسی)

1- دربارهٔ نیازهای اساسی یک نوجوان گفت‌وگو کنید. نوجوان بودن در میان هم سن و سالان را دوست دارد تا با آنها از علایق خود صحبت کند و از نصیحت بزرگ‌تر به دور باشد و از دوستان خود در کارهایش مشورت گرفته و نظر آنان را بداند.

2- کتاب مناسبی دربارهٔ نوجوانی به کلاس بیاورید و بخش‌هایی از آن را بخوانید. به عهدهٔ دانش‌آموز

نوشتن (صفحهٔ 41 کتاب درسی)

1- پنج جمله از متن درس «زیبایی شکفتن» بنویسید و نهادها را مشخص کنید.

1- آفریدگار هم شکوفه‌ها و زیبایی‌ها، اوست.

2- این همه کتاب خوب و آموختی ما را به سوی خود می‌خوانند.

3- دوست خوب کیمیا است.

4- نوجوانی دوره‌ای شبیه به رویا و زیباست.

5- رابطه و رفتار ما با خود، خانواده و دوستان بسیار مهم است.

2- برای هر یک از واژه‌های زیر، دو هم خانواده بنویسید.

مثل \leftarrow امثال، مثال، تمثیل

نظر \leftarrow ناظر، مناظره، منظر

جاری \leftarrow جریان، مجری، مجرا

3- واژه‌های زیر را مانند نمونه، کامل کنید.

خسته + ی \leftarrow خستگی

آهسته + ی \leftarrow آهستگی

زنده + ی \leftarrow زندگی

شکفته + ی \leftarrow شکفتگی

واژه نامه

استقلال: به آزادی کاری کردن، وابسته نبودن

بصیرت: آگاهی و بینش

تأمّل: اندیشه کردن، فکر کردن

تَبَسّم: لبخند زدن

برای دیدن کل مطلب کلیک کنید

منبع مطلب : gama.ir

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب