کاربرد های یک ماده به چه عواملی بستگی دارد علوم هفتممهدی

بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

کاربرد های یک ماده به چه عواملی بستگی دارد علوم هفتم را از سایت تکست لس دریافت کنید.

نمونه سوالات علوم هفتم

برای مشاهده سوالات به ادامه مطلب مراجعه کنید...

نمونه سوالات علوم هفتم

 سوالات علوم تجربی از: پایه ی هفتم فصل 11-    صحیح یا غلط بودن جملات زیر را نشان دهید.الف - سوال کردن و جواب دادن ،مهمترین نکته در علم است. ص               غب- اختراع و استفاده از خودرو ،در دنیای امروز ضرری ندارد.  ص                 غ2-    شما چه تعریفی از علوم دارید؟ تعریف خود را در یک جمله بنویسید.3-    فناوری یعنی چه؟ یک فناوری نام ببرید.4-    علوم تجربی به چند شاخه تقسیم شده است؟ نام ببرید.5-    دو نمونه از تبدیل علم به فناوری را بنویسید.از نظر شما این فناوری مفید است یا مضر ؟ توضیح دهید.6-    آیا می توان تنها به کمک یکی از شاخه های علوم تجربی ، فناوری ایجاد کرد؟چرا؟7-    بهترین راه  بررسی درستی یا نادرستی پیش بینی ما چیست؟ مثالی بزنید.8-    زهرا و مریم می خواهند به وسیله یک آزمایش حل شدن سه ماده ی : شکر ، سدیم کلرید (نمک خوراکی ) وبراده ی آهن را  در آب بررسی کنند.  در دو بطری آب شیر و در دیگری آب داغ می ریزند. آیا می توانند به نتیجه ی درستی برسند؟ چرا؟9-    سینا و پوریا مشغول انجام یک آزمایش در آزمایشگاه مدرسه هستند. سینا به دنبال سرکه می گردد.به یک بطری دارای مایع برخورد می کند.قصد دارد در بطری را باز کند و از راه بو کردن مایع را بشناسد. آیا کار او درست است؟ چرا؟سوالات علوم تجربی از: پایه ی هفتم (فصل 2)1-    صحیح یا غلط بودن جملات زیر را نشان دهید.الف – جرم هر جسم با وزن آن برابر است.  ص               غب- سانتی متر یکی از یکاهای اندازه گیری حجم است. ص                 غ2-    جاهای خالی را با کلمات داده شده پر کنید.( ترازو ،کمیت،  نیروسنج، یکا ، کیلوگرم، نیوتون، متر ، سانتی متر مربع)الف - وزن احمد  450 ...................  است.    ب- طول این میز 4 ...........  است.ج - جرم نوعی ........... است که به وسیله ی  .............. اندازه گیری می شود.3-    برای اندازه گیری طول جامدادی از یکای سانتی متر استفاده می کنیم یا متر ؟ چرا؟4-    نیروسنج چیست؟ چه کاربردی دارد؟ کشیدگی فنر آن به چه چیزی بستگی دارد؟5-    در جمله ی : طول حیاط این مدرسه 8 متر است.، کمیت و یکای اندازه گیری را مشخص کنید.6-    فاصله ی خانه ی فرید تا مدرسه 5/3 کیلومتر است. این فاصله چند متر است؟7-    علی از باغ خانه ی خود گلابی بزرگی میکند و میخواهد به وسیله یک استوانه مدرج و آب، حجم آن را حساب کند.الف- به نظر شما او باید چگونه این  کار را انجام دهد؟ب- اگر  علی بخواهد چگالی این گلابی را هم محاسبه کند، به چه وسایل دیگری  نیاز دارد. او را راهنمایی کنید.8-    دو بشر داریم که از نظر جرم و حجم برابر هستند.کیمیا درو یکی از بشر ها 20 میلی لیتر آب و در دیگری 20 میلی لیتر روغن می ریزد.سپس جرم هر دو بشر را دوباره اندازه می گیرد.آیا جرم دو بشر باز هم برابر است ؟ چرا؟9- مریم و مینا در حال بحث کردن در مورد مسافرت به فضا هستند.مینا می گوید وزن ما در کره ی ماه کمتر از وزنمان در زمین است.به نظر شما این حرف مینا درست است ؟ چرا؟10- چگالی چند ماده در زیر آورده شده است. کدام ماده روی آب میماند؟ کدام ماده در آب فرو می رود؟چرا؟ نام موادچگالی موادآب1یخ9/0فولاد8/7شیشه

5/2

 سوالات علوم تجربی از: پایه ی هفتم فصل 31-  ماده چیست؟

2- حالت های مختلف ماده را نام ببرید؟

3- اتم چیست؟

4- عنصر چیست؟ و چند عنصر نام ببرید.

5- ترکیب را تعریف کنید؟

6- با یک آزمایش وجود بخار آب در هوا را ثابت کنید.

7- ویژگی های جامدات را بنویسید.

8- ویژگی های مایعات را بنویسید.

9- ویژگی های گازها را بنویسید.

10- با یک آزمایش ساده ثابت کنید بین ذرات جامد فاصله وجود دارد.

11- با یک آزمایش ساده ثابت کنید بین ذرات مایع فاصله وجود دارد.

12-  چند ویژگی عنصرهای فلزی را بنویسید.

13- چند ویژگی عنصر نافلز را بنویسید.

14- چند عنصر فلز را نام ببرید.

15- چند عنصر نافلز را نام ببرید.

16- مولکول چیست.

17- عناصر فلزی ساختار...................و عناصر نافلز و ترکیب ها ساختار.......................دارند.

18- چند ویژگی کلر را بنویسید.

19- چند ویژگی گوگرد را بنویسید.

20- 5 مولکول گوگرد چند اتم دارد؟(با دلیل)

21- 7مولکول کلر چند اتم دارد؟(با دلیل)

22- چند ویژگی جیوه را بنویسید.

23- چند عنصر نام ببرید که در طبیعت یافت می شود.

24- هر مولکول آب از چه عنصرهایی درست شده و هر عنصر چند  اتم دارد؟

25- هر مولکول کربن دی اکسید  از چه عنصرهایی درست شده و هر عنصر چند  اتم دارد؟

26- متان چیست و از چه عنصرهایی درست شده است؟

27- در کبسول آتش نشانی .......................وجود دارد.

28- ذرات تشکیل دهنده اتم را بنویسید.

29- نماد الکترون .............نماد پروتون..................و نماد نوترون.................است.

30- هر اتم اکسیژن چند الکترون و چند پروتون دارد؟

31- هر اتم کربن چند الکترون و پروتون دارد؟

32- چرا گازها تراکم پذیر هستند؟

33- با یک آزمایش ثابت کنید گازها تراکم پذیرند.

34- انبساط را تعریف کنید.

35- انقباض را تعریف کنید.

36- با یک آزمایش انبساط جامدات را نشان دهید.

37- با یک آزمایش انبساط مایعات را نشان دهید.

38- با یک آزمایش انبساط گازها را نشان دهید.

39- انبساط و انقباض مواد در حالت های مختلف را با هم مقایسه کنید.

40- چهار ماده با حجم یکسان در اختیار داریم آنها را به یک اندازه گرم می کنیم از بیشترین تا کمترین انبساط را بنویسید.(آب-اکسیژن-آهن -چوب)

برای دیدن کل مطلب کلیک کنید

منبع : olomjiroft.blogfa.com

ویژگی مواد به چه چیزی بستگی دارد علوم هفتم

کاربرد های یک ماده به چه چیزی بستگی دارد – ️ پست روزانه. کاربرد های یک ماده به چه چیزی بستگی دارد را از سایت پست روزانه دریافت کنید. نمونه سوالات علوم هفتم. فصل 1. 1- صحیح یا غلط بودن جملات زیر را نشان دهید.. علوم تجربی پایه هفتم – فصل سوم: اتم ها الفبای مواد – آسیاد. ساختار مواد. به طور کلی ساختار مواد یا اتمی می‌باشد. یعنی از کنار هم قرار گرفتن اتم‌ها ساخته می‌شود. مانند: مس و آهن. یا مولکولی که از پیوند دو یا چند اتم ساخته شده است. مانند: آب (H 2 O) که سه...

Skip to content ویکی پاوه ویکی پاوه

ویژگی مواد به چه چیزی بستگی دارد علوم هفتم

کاربرد های یک ماده به چه چیزی بستگی دارد – ️ پست روزانه.

کاربرد های یک ماده به چه چیزی بستگی دارد را از سایت پست روزانه دریافت کنید. نمونه سوالات علوم هفتم. فصل 1. 1- صحیح یا غلط بودن جملات زیر را نشان دهید..

علوم تجربی پایه هفتم – فصل سوم: اتم ها الفبای مواد – آسیاد.

ساختار مواد. به طور کلی ساختار مواد یا اتمی می‌باشد. یعنی از کنار هم قرار گرفتن اتم‌ها ساخته می‌شود. مانند: مس و آهن. یا مولکولی که از پیوند دو یا چند اتم ساخته شده است. مانند: آب (H 2 O) که سه اتمی است و از دو اتم هیدروژن و یک اتم اکسیژن ساخته شده است. به..

علوم هفتم.

علوم هفتم. لفبای مواد. 1. ماده چیست ؟. به تمام چیزهایی که در اطراف ما وجود دارد و یا هر چیزی که جرم و حجم دارد ماده می گویند. مثل گچ. چوب. فلز. شیشه. چرم. انواع خوراکی ها و نکته : هر روز با مواد گوناگونی سر و..

سوال های علوم پایه هفتم :: وبلاگ سرخپوشان اردبیل.

4- نیروسنج چیست؟ چه کاربردی دارد؟ کشیدگی فنر آن به چه چیزی بستگی دارد؟ 5- در جمله ی : طول حیاط این مدرسه 8 متر است. کمیت و یکای اندازه گیری را مشخص کنید..

سوالات فصل به فصل علوم پایه ی هفتم.

سوالات علوم تجربی از: پایه ی هفتم. فصل 5. 1-در معدن ها چه چیزی یافت می شود؟. 2- در معادن مواد معمولا به صورت.یافت می شود. 3- چند کاربرد معدن را بنویسید. 4- از ترکیب های مهم آهن که در معادن یافت می شود.نام دارد. 5- برای دستیابی به فلز آهن چه..

نمونه سوالات علوم هفتم.

نمونه سوالات علوم هفتم. فصل 4 ( مواد پیرامون ما) 1-گوگرد در کجا یافت می شود؟. 2-طلای خالص کجا یافت می شود؟. 3-الماس در کجا یافت می شود؟. 4-نمک خوراکی را چگونه به دست می آورند؟. 5-چند گاز نام ببرید که در طبیعت یافت می شود. 6-چند عنصر نام ببرید که از سنگ معدن آنها را به..

اتم از چه ذراتی تشکیل شده علوم هفتم – ️ پست روزانه.

نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که خواص و ویژگی های مواد به نوع ذرات سازنده آنها بستگی دارد. ذرات سازنده برخی از مواد اتم و ذرات سازنده برخی از مواد مولکول است..

درس هشتم علوم هفتم : انرژی و تبدیل های آن :: آموزش دروس.

انرژی. به شکل های گوناگون وجود دارد. مهم ترین ویژگی انرژی. تبدیل آسان آن از شکلی به شکل دیگر است. صورت های انرژی در علوم هفتم فصل 8 : 1) صورتی از انرژی است که به جنبش مولکول ها بستگی داد..

نمونه سوالات علوم + جواب ـــــــ فصل 8.

نمونه سوالات علوم + جواب ـــــــ فصل 8. 1-مهترین ویژگی های انرژی چیست؟. مهم ترین ویژگی انرژی. قابلیت تبدیل آن از یک شکل به شکل دیگر است. 2-عوامل موثر در انجام کار را نام ببرید. 1-نیرویی که به جسم وارد می شود 2-جابه جایی یا تغییر مکان جسم. 3-تاثیر نیرو به..

درس چهارم علوم هفتم: مواد پیرامون ما :: آموزش دروس متوسطه اول.

درس چهارم علوم هفتم: مواد پیرامون ما. بیشتر موادّ پیرامون در طبیعت یافت نمی شوند؛ بلکه باید آنها را با انجام تغییرهای فیزیکی و شیمیایی در مواد طبیعی به دست آورد؛. فلزهای آهن. آلومینیم و مس را از سنگ معدن آنها. شیشه را از ماسه. سیمان را از سنگ آهک و پلاستیک را از نفت خام می..

درسنامه علوم تجربی هفتم فصل 4 – دانش پسند.

روزانه با مواد زیادی مانند وسایل آهنی. چوبی. پلاستیکی. فلزی و پارچه‌های نخی. ابریشمی و. سروکار داریم. در واقع چهره‌ٔ زندگی ما به نوع موادی که استفاده می‌کنیم. بستگی دارد؛ برای نمونه اختراع آلیاژ فولاد سبب گسترش صنعت خودروسازی و ساختمان‌سازی شد. در این فصل با ویژگی‌های..

سوال نهم – علوم تجربی جدیدراهنمایی.

10- ویژگی یک ماده به چه عواملی بستگی دارد 11- رسانایی آب مقطر / آب نمک / آب شکر/اتانول/محلول مس سولفات/ را با هم مقایسه کنید 12- یونها چگونه باعث رسانایی جریان الکتریکی می شود..

ماده چیست؟.

ماده: هر چیزی که دارای جرم باشد و فضایی را اشغال کند ( حجم) و از ذرات ریزتری به نام اتم یا مولکول تشکیل شده باشد (ماده) نامیده می شود. ویژگی های ماده : جرم و حجم از ویژگی های هر ماده هستند از دیگر ویژگی های هر ماده این است که در میان ذره های سازنده ی ماده..

درسنامه علوم تجربی هفتم فصل 5 – دانش پسند – از معدن تا.

از سوی دیگر. گسترش روز افزون دانش بشری به انسان این امکان را می‌دهد که مواد جدیدی را بسازد به طوری که خانه‌های مسکونی ساخته شده با این مواد. استحکام بیشتری دارند و در برابر زمین لرزه از مقاومت بیشتری برخوردارند..

ثابت فنر به چه عواملی بستگی دارد – ویکی‌ پدیا. دانشنامه آزاد.

مقاومت یک رسانای فلزی در دمای ثابت به عوامل زیر بستگی دارد. 1- طول رسانا. هر چه طول سیم بلند تر باشد مقاومت الکتریکی آن بیش تر است. به عبارت دیگر مقاومت الکتریکی باطول سیم رابطه مستقیم دارد. طول سیم را با l نمایش می دهند و یکای اندازه گیری آن متر است. انرژی جنبشی هر جسم به چه..

سوالات هفتم علوم هفتم.

16-کاربردهای یک ماده به چه عواملی بستگی دارد؟ 17- شناخت ویژگی های یک ماده چه کمکی به ما می کند؟ 18- منظور از چکش خواری چیست؟ 19- گوناگونی و ویژگی فلزها چه کمکی به آن می کند؟..

رفتار شیمیایی هر اتم به چه چیزی بستگی دارد – ️ نکس 99.

مثلاً “x” برای اشاره به عناصر گروه هفتم یعنی هالوژن‌ها. “r” برای اشاره به رادیکال‌ها یعنی مواد مرکب مانند زنجیره‌های هیدروکربنی. “q” برای نشان دادن گرما در واکنش‌های شیمیایی. “l” برای اشاره به لیگاندها در شیمی معدنی و شیمی فلزی آلی و “m” به صورت عمومی برای نشان دادن فلزات به کار..

نمک خوراکی کاربردهای گوناگونی دارد علوم هفتم – ️ نکس 99.

علوم متوسطه پایه هفتم. همگی از ذر ه های ریزتری ساخته شده اند. این ذره های ریز. خواص مواد را تعیین می کنند. اتم ها کنار هم قرار می گیرند و مواد را می سازند. هر ماده از یک یا چند نوع اتم تشکیل شده است..

نمونه سوالات علوم هفتم کل کتاب.

16-کاربردهای یک ماده به چه عواملی بستگی دارد؟ 17- شناخت ویژگی های یک ماده چه کمکی به ما می کند؟ 18- منظور از چکش خواری چیست؟ 19- گوناگونی و ویژگی فلزها چه کمکی به آن می کند؟..

نمونه سوالات فصل4 علوم پایه هفتم.

۱-چهره زندگی ما به.بستگی دارد. ۲-اختراع.سبب گسترش صنعت خودرو سازی وساختمان سازی شد. ۳-منبع مواد.است. ۴-هر کدام از مواد زیر در طبیعت چگونه تهیه می شوند. الف) گوگرد. ب) طلا. ج)الماس..

برای دیدن کل مطلب کلیک کنید

منبع : wikipaveh.com

درسنامه آموزشی علوم تجربی کلاس هفتم فصل 4: مواد پیرامون ما با پاسخ

طبیعت منبع مواد است | وسیله‌ها و اجسام مختلف از چه موادی ساخته شده‌اند | مواد ویژگی‌های معینی دارند | چه ماده‌ای به کار می‌برید؟ | چگونه موادی با خواص بهتر تولید کنیم؟ | مواد هوشمند | فعّالیت (صفحهٔ 27 کتاب درسی) | فکر کنید (صفحهٔ 28 کتاب درسی) | آزمایش کنید 1 (صفحهٔ 29 کتاب درسی) | آزمایش کنید 2 (صفحهٔ 29 کتاب درسی) | فعالیت (صفحهٔ 30 کتاب درسی) | گفت‌وگو کنید (صفحهٔ 31 کتاب درسی) | آزمایش کنید - کار در کلاس (توپ شیطونک بسازید) (صفحهٔ 31 کتاب درسی) | اطلاعات جمع‌آوری کنید (صفحهٔ 32 کتاب درسی)

درسنامه آموزشی علوم تجربی کلاس هفتم

فصل 4: مواد پیرامون ما با پاسخ

آخرین ویرایش 3 مرداد 1401

گزارش خطا 185785 علوم تجربی فصل 1: تجربه و تفکر

فصل 2: اندازه گیری در علوم و ابزارهای آن

فصل 3: اتم‌ها، الفبای مواد

فصل 4: مواد پیرامون ما

فصل 5: از معدن تا خانه

فصل 6: سفر آب روی زمین

فصل 7: سفر آب درون زمین

فصل 8: انرژی و تبدیل‌های آن

فصل 9: منابع انرژی

فصل 10: گرما و بهینه سازی مصرف انرژی

فصل 11: یاخته و سازمان بندی آن

فصل 12: سفره سلامت فصل 13: سفر غذا فصل 14: گردش مواد

فصل 15: تبادل با محیط

ویدیو دوره کامل آموزشی، علوم تجربی هفتم دوره اول متوسطه

مدرس: اکبر رحیمی

مدت دوره: 5 ساعت (18 فایل)

ریاضی

2754 تست 192,780 تومان

فارسی

2218 تست 155,260 تومان

علوم تجربی

3603 تست 252,210 تومان

پیام‌های آسمان

721 تست 50,470 تومان

مطالعات اجتماعی

1712 تست 119,840 تومان

کار و فناوری

147 تست 10,290 تومان

انگلیسی

1738 تست 121,660 تومان

عربی

1129 تست 79,030 تومان

قرآن

514 تست 35,980 تومان

روزانه با مواد زیادی مانند وسایل آهنی، چوبی، پلاستیکی، فلزی و پارچه‌های نخی، ابریشمی و... سروکار داریم. در واقع چهره‌ٔ زندگی ما به نوع موادی که استفاده می‌کنیم، بستگی دارد؛ برای نمونه اختراع آلیاژ فولاد سبب گسترش صنعت خودروسازی و ساختمان‌سازی شد. در این فصل با ویژگی‌های برخی مواد و تأثیر آنها در ساخت وسایل زندگی آشنا می‌شوید.

طبیعت منبع مواد است

در علوم ششم آموختید، برخی از موادی که در زندگی از آنها استفاده می‌کنیم در طبیعت یافت می‌شوند و برخی از آنها را می‌توان مستقیماً از زمین،آب و هوا جدا کرد و به کار برد. شکل زیر نمونه‌هایی از این مواد را نشان می‌دهد.

الف) گوگرد به صورت بلورهای زرد و کدر در دهانۀ آتشفشان‌های خاموش و نیمه فعال وجود دارد.

ب) طلا به صورت تکه‌ها یا رگه‌های فلزی درخشان در لابه لای برخی از خاک‌ها و سنگ‌ها یافت می‌شود.

پ) الماس را می‌توان به صورت بلورهای زیبا و درخشان در کنار سنگ‌های آتشفشانی جست‌وجو کرد.

ت) نمک خوراکی را می‌توان از آب دریا تهیه کرد.

بیشتر مواد مورد استفاده در زندگی ما، در طبیعت یافت نمی‌شوند؛ بلکه باید آنها را با انجام دادن تغییرهای فیزیکی و شیمیایی در مواد طبیعی به دست آورد؛ برای نمونه: فلزهای آهن، آلومینیم و مس را از سنگ معدن آنها، شیشه را از ماسه، سیمان را از سنگ آهک و پلاستیک را از نفت خام می‌سازند.

بیشتر بدانید

اکسیژن، نیتروژن و کربن دی‌اکسید به صورت گازهای بی‌رنگ در هوا یافت می‌شوند.

وسیله‌ها و اجسام مختلف از چه موادی ساخته شده‌اند

با دقت به وسیله‌ها و اجسام اطراف خود نگاه کنید. آیا جنس همۀ آنها یکسان است؟ آیا برای ساختن آنها از مواد یکسانی استفاده شده است؟

با کمی بررسی پی می‌برید که وسیله‌های مختلف از مواد گوناگونی ساخته شده‌اند. برخی از آنها فقط از یک نوع ماده و برخی دیگر از چند نوع ماده تشکیل شده‌اند؛ برای مثال سیم مسی فقط از مس، عصای چوبی فقط از چوب و کاغذ از گچ، چوب و نشاسته  ... ساخته شده است.

فعّالیت (صفحهٔ 27 کتاب درسی)

فهرستی از لوازم و وسایل اطراف خود (حداقل 10 مورد) را تهیه و به دلخواه دسته‌بندی کنید. ملاک دسته‌بندی خودتان را مشخص کنید.

کتاب، میز، لامپ، دوچرخه، جارو برقی، میخ، روزنامه، بطری نوشابه، فاز متر، توپ، حلقه‌ٔ طلا، تخت، حوله، کیسه فریزر، اتومبیل، ملحفه، اسکناس.

چوبی: میز، کمد، تخت

کاغذی: کتاب، روزنامه، اسکناس

فلزی: میخ، دوچرخه، حلقه‌ی طلا

پلاستیکی: توپ، بطری نوشابه، جاروبرقی، کیسه فریزر

پارچه‌ای: حوله، ملحفه

لامپ، اتومبیل و فازمتر وسایلی هستند که در هیچ یک از این دسته‌ها قرار نمی‌گیرند.

دانش‌آموزی فهرستی از وسایل مختلف را تهیه کرده و آنها را بر اساس نوع مواد به کار برده شده در ساختمان آنها به صورت زیر طبقه‌بندی کرده است.

برای دیدن کل مطلب کلیک کنید

منبع : gama.ir

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب