یکی از مهمترین مراکز علمی در دوره اسلامی چه بود مطالعات ششممهدی

بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

یکی از مهمترین مراکز علمی در دوره اسلامی چه بود مطالعات ششم را از سایت تکست لس دریافت کنید.

سوالات درس 10 مطالعات ششم با جواب

سوالات درس 10 مطالعات ششم با جواب سوالات درس ده مطالعات اجتماعی ششم   ???? سوالات متن مطالعات ششم ???? سوال های درس دهم مطالعات اجتماعی درس ده (چه عواملی

سوالات درس 10 مطالعات ششم با جواب - هوم درس

خانه

سوالات درس 10 مطالعات ششم با جواب

سوالات درس 10 مطالعات ششم با جواب

سوالات درس ده مطالعات اجتماعی ششم

???? سوالات متن مطالعات ششم

???? سوال های درس دهم مطالعات اجتماعی

درس ده (چه عواملی موجب گسترش علوم و فنون در دوره ی اسلامی شد؟ )

1- مهم ترین علت پیشرفت علمی مسلمانان چیست ؟

پاسخ» تعالیم دین اسلام

2- آیات قرآن کریم انسان ها را به تفکر درباره ی چه چیزی دعوت می کند ؟

پاسخ»تفکر درباره ی آفرینش ، حرکت ستارگان و سیارات ، زندگی جانوران و گیاهان و نظایر آن

3- پیامبر گرامی اسلام (ص) درباره ی کسب علم چه فرمودند ؟

پاسخ»به دنبال کسب علم باشید و حتی اگر مجبور شوید تا چین بروید

4- دو امامی که کلاس های درس داشتند و شاگردان زیادی را آموزش دادند ، نام ببرید .

پاسخ»امام باقر (ع) و امام صادق (ع)

5- مسلمانان برای انجام چه کارهایی به علم ریاضیات و ستاره شناسی نیاز داشتند ؟

پاسخ»تعیین جهت قبله ساعت طلوع و غروب خورشید و تقویم و برای انجام عبادت ها ، کشتی رانی در دریا و نظایر آن.

6- مسلمانان با چه وسیله ای موقعیت ستاره ها را مطالعه می کردند ؟

پاسخ»اسطرلاب

7- مسلمانان در کدام موارد مربوط به دریانوردی مهارت داشتند ؟

پاسخ»ساختن و هدایت کشتی ها.

8- چگونه مسلمانان مسیر خود را در دریا پیدا می کردند ؟

پاسخ»با توجه به ستاره ی قطبی،

9- علوم و فنون سرزمین های دیگر چگونه در اختیار مسلمانان قرار می گرفت ؟

پاسخ»وقتی آن سرزمین ها را فتح می کردند.

10- مسلمانان چگونه از آثار علمی ملت های چون ایران و یونان استفاده می کردند ؟

پاسخ»آثار علمی شان را به عربی ترجمه می کردند.

11- حمایت فرمانروایان چه تأثیری در گسترش علوم و فنون داشته است ؟

پاسخ»از دانشمندان حمایت می کردند و خودشان کتابخانه و مدارس و … می ساختند که باعث پیشرفت بیش تر علوم و فنون گردید.

12- تجارت و بازرگانی در دوره ی اسلامی از چه راه هایی انجام می شد ؟

پاسخ»هم از راه های خشکی و هم از راه دریا۔

13- تجارت و بازرگانی چه نقشی در گسترش علوم و فنون داشت ؟

پاسخ»در این سفرها و آمد و رفت ها علوم و فنون از جایی به جای دیگر منتقل می شد.

14- فن کاغذ سازی را مسلمانان از چه کسانی آموختند ؟

پاسخ»چینی ها

15- مهم ترین مغازه های کتاب فروشی در دوره ی اسلامی در کدام شهرها وجود داشت ؟

پاسخ»بغداد ، نیشابور ، بخارا و …

16- یکی از مهم ترین مراکز علمی در دوره ی اسلامی را نام ببرید .

پاسخ»دانشگاه جندی شاپور..

17- دانشگاه جندی شاپور در کدام شهر و چه سلسله ای تأسیس شد ؟

پاسخ»در اهواز و توسط سلسله ی ساسانیان.

18-دانشگاه جندی شاپور تا چه زمانی به کار خود ادامه داد ؟

پاسخ»سی صد سال بعد از ورود اسلام به ایران.

19-یکی از بزرگ ترین کتاب خانه های دوره ی اسلامی در کدام شهر قرار داشت و کدام دانشمند در آن مطالعه و تحقیق می کرد ؟

پاسخ»بخارا – ابن سینا.

20-نظامیه ها چگونه مدارسی بودند ؟

پاسخ»مدارسی که عده ی زیادی در آن درس می خواندند و همان جا زندگی می کردند و حکومت خرج آن ها را می داد.

21- چه کسی نظامیه را تأسیس کرد ؟

پاسخ»خواجه نظام الملک.

22- معروف ترین نظامیه ها در کدام شهرها بودند ؟

پاسخ»نیشابور و بغداد.

23- دانشگاه های امروز جهان تقلیدی از مدارس …………. است.

پاسخ»نظامیه.

24- در رصدخانه ها چه کاری انجام می شد ؟

پاسخ»تحقیق درباره ی ستارگان

25- معروف ترین رصدخانه های دوره ی اسلامی در کدام شهرها قرار داشت؟

پاسخ»بغداد و اصفهان ، ری

26- نخستین بیمارستان و مدرسه ی پزشکی کدام بود ؟

پاسخ»دانشگاه جندی شاپور.

27- معروف ترین بیمارستان دوره ی اسلامی که داروخانه هم داشت ، کدام بود ؟

پاسخ»بیمارستانی که عضدالدوله ی دیلمی در بغداد بنا کرده بود.

28. در دوره ای که مسلمانان به پیشرفت های علمی بزرگ دست یافته بودند ، مردم اروپا چه شرایطی داشتند ؟

پاسخ»مردم اروپا در جهل و خرافات بوده و از پیشرفت علم خبری نبود.

29- دوره ی عصر تاریکی اروپا چگونه بوده است؟

پاسخ»دوره ی جهل و خرافات که از پیشرفت علمی خبری نبود و آن ها با حسرت به مسلمانان نگاه می کردند

30- علوم و فنون چگونه به اروپا انتقال یافت؟

پاسخ»به تدریج اروپاییان آثار علمی مسلمانان را ترجمه کردند و با آن ها آشنا شدند.

(اگر سوالات بالا را دوست نداشتید از سوالات زیر استفاده کنید)

درس 10 چه عواملی موجب گسترش علوم و فنون در دوره ی اسلامی شد ؟

1- آیات قرآن انسان ها را به تفکّر درباره ی چه چیزهایی دعوت می کند ؟

پاسخ»به تفکّر درباره ی آفرینش جهان ، حرکت ستارگان و سیارات ، زندگی جانوران و گیاهان و نظایر آن دعوت می کند.

2- پیامبر گرامی اسلام درباره ی کسب علم چه فرموده اند ؟

پاسخ»به دنبال کسب علم باشید ، حتی اگر مجبور شدید تا چین بروید.

3- دو تن از امامان که کلاس درس داشتند و شاگردان زیادی را پرورش دادند ، نام ببرید.

پاسخ»امام محمّد باقر (ع) و امام جعفر صادق (ع)

4- مسلمانان به چه جهت به علم ریاضیات و ستاره شناسی نیاز داشتند ؟

پاسخ»برای تعیین جهت قبله ، پی بردن به ساعت طلوع و غروب خورشید و تقویم و انجام عبادت ها و کشتیرانی در دریا.

5- مسلمانان در کدام فنّ دریانوردی مهارت داشتند ؟

پاسخ»در ساختن و هدایت کشتی مهارت داشتند و با توجه به جهت ستاره قطبی در آسمان ، مسیرشان را در دریا پیدا می کردند.

6- چگونه آثار عملی ملّت هایی چون ایران و یونان در اختیار مسلمانان قرار گرفت ؟

پاسخ»مسلمانان پس از فتح سرزمین هایی چون ایران و یونان آثار علمی آن ها را از زبان فارسی ( پهلوی ) و یونانی به زبان عربی ترجمه کردند تا از آن ها استفاده کنند.

برای دیدن کل مطلب کلیک کنید

منبع : homedars.ir

درسنامه آموزشی مطالعات اجتماعی کلاس ششم درس 10: چه عواملی موجب گسترش علوم‌ و فنون در دوره‌ی اسلامی شد؟ با پاسخ

مراکز علمی جهان اسلام | فعّالیت ١ (صفحهٔ ۵۶ کتاب درسی) | فعّالیت 2 (صفحهٔ ۵۶ کتاب درسی) | آموزه‌های دین اسلام | نیازهای جدید جوامع مسلمان | ترجمه | حمایت فرمانروایان از دانشمندان | تجارت و بازرگانی | کاغذ سازی | دانشگاه و کتابخانه | نظامیه | رصدخانه | بیمارستان

درسنامه آموزشی مطالعات اجتماعی کلاس ششم

درس 10: چه عواملی موجب گسترش علوم‌ و فنون در دوره‌ی اسلامی شد؟ با پاسخ

آخرین ویرایش 1 آذر 1396

گزارش خطا 57445 مطالعات اجتماعی فصل 1: دوستان ما درس 1: دوستی درس 2: آداب دوستی فصل 2: تصمیم گیری

درس 3: تصمیم گیری چیست؟

درس 4: چگونه تصمیم بگیریم؟

فصل 3: کشاورزی در ایران

درس 5: عوامل مؤثر در کشاورزی

درس 6: محصولات کشاورزی، از تولید تا مصرف

فصل 4: ایران و منابع انرژی

درس 7: طلای سیاه

درس 8: انرژی را بهتر مصرف کنیم

فصل 5: پیشرفت علوم و فنون در دوره‌ی اسلامی

درس 9: پیشرفت‌های علمی مسلمانان

درس 10: چه عواملی موجب گسترش علوم‌ و فنون در دوره‌ی اسلامی شد؟

فصل 6: سفری به اصفهان

درس 11: اصفهان؛ نصف جهان

درس 12: چرا فرهنگ و هنر در دوره‌ی صفویه شکوفا شد؟

فصل 7: اوقات فراغت

درس 13: برنامه‌ی روزانه‌ی متعادل

درس 14: برنامه ریزی برای اوقات فراغت

فصل 8: پوشاک ما درس 15: انواع لباس

درس 16: لباس از تولید تا مصرف

فصل 9: دریاهای ایران

درس 17: ویژگی‌های دریاهای ایران

درس 18: دریا، نعمت خداوندی

فصل 10: ایران و همسایگان

درس 19: همسایگان ما

درس 20: مطالعه‌ی موردی

فصل 11: ایستادگی در برابر بیگانگان

درس 21: استعمار چیست؟

درس 22: مبارزه‌ی مردم ایران با استعمار

فصل 12: آزادی خرمشهر

درس 23: خرّمشهر در چنگال دشمن

درس 24: خرّمشهر در دامان میهن

پاورپوینت دوره کامل آموزشی، مطالعات اجتماعی ششم دبستان

مدرس: آلما قشقائی

مدت دوره: 501 اسلاید (18 فایل)

فارسی

2236 تست 156,520 تومان

ریاضی

2383 تست 166,810 تومان

علوم تجربی

3613 تست 252,910 تومان

هوش، خلاقیت و استعداد

1975 تست 138,250 تومان

مطالعات اجتماعی

1852 تست 129,640 تومان

هدیه‌های آسمانی

944 تست 66,080 تومان

کار و فناوری

238 تست 16,660 تومان

تفکر و پژوهش

97 تست 6,790 تومان

قرآن

281 تست 19,670 تومان

آموزه‌های دین اسلام

مهم‌ترین علّت پیشرفت علمی مسلمانان، تعالیم دین اسلام بود. آیات قرآن کریم انسان‌ها را به تفکّر درباره‌ٔ آفرینش جهان، حرکت ستارگان و سیارات، زندگی جانوران و گیاهان و نظایر آن، دعوت می‌کند. پیامبر گرامی اسلام (ص) فرمودند: به دنبال کسب علم باشید؛ حتّی اگر مجبور شوید تا چین بروید. امامان، عالمان بزرگی بودند و مردم برای یافتن پاسخ‌های علمی نزد آنها می‌رفتند. امام محمّد باقر (ع) و امام جعفرصادق (ع) کلاس‌های درس داشتند و شاگردان زیادی در کلاس‌های آنها حاضر می‌شدند.

نیازهای جدید جوامع مسلمان

مسلمانان برای کارهایی چون تعیین جهت قبله (جهت رو به خانهٔ کعبه) پی بردن به ساعت طلوع و غروب خورشید و تقویم و برای انجام دادن عبادت‌ها، کشتیرانی در دریا و نظایر آن به علم ریاضیات و ستاره‌شناسی نیاز داشتند. آنها با اُسطرلاب، موقعیت ستاره‌ها را مطالعه می‌کردند. مسلمانان در ساختن و هدایت کشتی‌ها مهارت داشتند و با توجّه به جهت ستاره‌ٔ قطبی در آسمان، مسیر خودشان را در دریا پیدا می‌کردند.

اسطرلاب

ترجمه

وقتی مسلمانان، سرزمین‌های پهناور آن روز را فتح کردند، علوم و فنون این سرزمین‌ها در اختیار آنها قرار گرفت.

آنها آثارعلمی ملّت‌های دیگر چون ایران و یونان را از زبان فارسی (پهلوی) و یونانی به زبان عربی ترجمه کردند تا از آنها استفاده کنند.

در آن دوره حتّی مراکزی برای ترجمه‌ٔ کتاب‌ها به وجود آمده بود.

حمایت فرمانروایان از دانشمندان

بعضی از فرمانروایان از دانشمندان و هنرمندان حمایت می‌کردند و خودشان برای ایجاد کتابخانه، مدارس و مراکز علمی پیشقدم می‌شدند.

تجارت و بازرگانی

بازرگانان در سراسر سرزمین‌های اسلامی، کالاها را از جایی به جای دیگر حمل می‌کردند.

تجارت و بازرگانی هم از طریق راه‌های خشکی و هم راه‌های دریایی رونق داشت. در این سفرها و آمد و رفت‌ها، علوم و فنون نیز از جایی به جای دیگر منتقل می‌شد.

کاغذ سازی

مسلمانان فنّ کاغذسازی را از چینی‌ها آموخته بودند و آن را گسترش دادند و کامل کردند. در آن دوره، صدها مغازهٔ کتاب‌فروشی در شهرهایی چون بغداد، نیشابور، بخارا و ... وجود داشت.

مراکز علمی جهان اسلام

دانشگاه و کتابخانه

یکی از مهم‌ترین مراکز علمی آن دوره، دانشگاه جندی‌شاپور بود. دانشگاه جندی‌شاپور در اهواز در زمان ساسانیان تأسیس شده بود امّا تا سیصد سال بعد از ورود اسلام به ایران به کار خود ادامه داد.

برای دیدن کل مطلب کلیک کنید

منبع : gama.ir

درس دهم مطالعات اجتماعی ششم

متن کتاب و سوالات و حل فعالیت های درس دهم کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی ( عوامل گسترش علوم و فنون در دوره اسلامی ) | درس و مدرسه | مومکا

پایه ششم ابتدایی, درسی, مطالعات اجتماعی ششم

درس دهم مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی | چه عواملی موجب گسترش علوم و فنون در دوره اسلامی شد؟ | درس و مدرسه | مومکا

تاریخ: ۶ دی ۱۳۹۹ نویسنده: محمد مهدی کارگر

درس و مدرسه ( مومکا ) – متن کتاب درسی و سوالات و آموزش کامل و پاسخ فعالیت های درس دهم کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی تحت عنوان چه عواملی موجب گسترش علوم و فنون در دوره اسلامی شد؟ در زیر آورده شده است. امید است که از آن بهره گرفته و استفاده لازم را ببرید.

درس دهم مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی گسترش علوم و فنون در دوره اسلامی (متن و توضیح درس)

چه عواملی موجب گسترش علوم و فنون در دوره اسلامی شد؟

آموزه‌های دین اسلام

مهم‌ترین علّت پیشرفت علمی مسلمانان، تعالیم دین اسلام بود. آیات قرآن کریم انسان‌ها را به تفکّر درباره‌ٔ آفرینش جهان، حرکت ستارگان و سیارات، زندگی جانوران و گیاهان و نظایر آن، دعوت می‌کند.

نیازهای جدید جوامع مسلمان

مسلمانان برای کارهایی چون تعیین جهت قبله (جهت رو به خانه‌ی کعبه) پی بردن به ساعت طلوع و غروب خورشید و تقویم و برای انجام دادن عبادت‌ها، کشتیرانی در دریا و نظایر آن به علم ریاضیات و ستاره‌شناسی نیاز داشتند. آنها با اُسطرلاب، موقعیت ستاره‌ها را مطالعه می‌کردند.

ترجمه

حمایت فرمانروایان از دانشمندان

تجارت و بازرگانی

کاغذ سازی

مسلمانان فنّ کاغذسازی را از چینی‌ها آموخته بودند.

مراکز علمی جهان اسلام

دانشگاه و کتابخانه

نظامیه

رصدخانه

بیمارستان

درس دهم مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی گسترش علوم و فنون در دوره اسلامی (سوالات متن درس)

سوالات درس به درس مطالعات اجتماعی ششم

سوالات متن درس دهم مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی – چه عواملی موجب گسترش علوم و فنون در دوره اسلامی شد؟

۱- مهم ترین علت پیشرفت علمی مسلمانان چیست؟ تعالیم دین اسلام۲- آیات قرآن کریم انسان ها را به تفکر درباره ی چه چیزی دعوت می کند؟

تفکر درباره ی آفرینش، حرکت ستارگان و سیارات، زندگی جانوران و گیاهان و چیزهایی شبیه آن

۳- پیامبر گرامی اسلام (ص) درباره ی کسب علم چه فرمودند؟

به دنبال کسب علم باشید و حتی اگر مجبور شوید تا به چین بروید.

۴- دو امامی که کلاس های درس داشتند و شاگردان زیادی را آموزش دادند، نام ببرید.

امام باقر (ع) و امام صادق (ع)

۵- مسلمانان برای انجام چه کارهایی به علم ریاضیات و ستاره شناسی نیاز داشتند؟

تعیین جهت قبله ساعت طلوع و غروب خورشید و تقویم و برای انجام عبادت ها، کشتی رانی در دریا و …

۶- مسلمانان با چه وسیله ای موقعیت ستاره ها را مطالعه می کردند؟ اسطرلاب۷- مسلمانان در کدام موارد مربوط به دریانوردی مهارت داشتند؟

در ساختن و هدایت کشتی مهارت داشتند و با توجه به جهت ستاره قطبی در آسمان ، مسیرشان را در دریا پیدا می کردند.

۸- چگونه مسلمانان مسیر خود را در دریا پیدا می کردند؟ با استفاده از ستاره ی قطبی۹- علوم و فنون سرزمین های دیگر چگونه در اختیار مسلمانان قرار می گرفت؟

وقتی آن سرزمین ها را فتح می کردند.

۱۰- مسلمانان چگونه از آثار علمی ملت های چون ایران و یونان استفاده می کردند؟

آثار علمی شان را به عربی ترجمه می کردند.

۱۱- حمایت فرمانروایان چه تأثیری در گسترش علوم و فنون داشته است؟

از دانشمندان حمایت می کردند و خودشان کتابخانه و مدارس و … می ساختند که باعث پیشرفت بیش تر علوم و فنون گردید.

۱۲- تجارت و بازرگانی در دوره ی اسلامی از چه راه هایی انجام می شد؟

هم از راه های خشکی و هم از راه دریا۔

۱۳- تجارت و بازرگانی چه نقشی در گسترش علوم و فنون داشت؟

در سفرهایی که بازرگانان از طریق راه های دریایی و خشکی برای تجارت آمد و رفت می کردند ، این علوم و فنون از جایی به جای دیگر منتقل می شد.

۱۴- مسلمانان فن کاغذسازی را از چه کسانی آموختند؟ چگونه می توان فهمید که مسلمانان فن کاغذسازی را گسترش دادند؟از چینی ها – از صدها مغازه ی کتاب فروشی که در شهرهایی چون بغداد ، نیشابور و بخارا وجود داشت.۱۵- مهم ترین مغازه های کتاب فروشی در دوره ی اسلامی در کدام شهرها وجود داشت؟

بغداد، نیشابور، بخارا و …

۱۶- یکی از مهم ترین مراکز علمی در دوره ی اسلامی را نام ببرید.

دانشگاه جندی شاپور

۱۷- دانشگاه جندی شاپور در کدام شهر و چه سلسله ای تأسیس شد؟

در زمان ساسانیان در اهواز تأسیس شد امّا تا سیصد سال بعد از ورود اسلام به یاران به کار خود ادامه داد.

۱۸-دانشگاه جندی شاپور تا چه زمانی به کار خود ادامه داد؟

سی صد سال بعد از ورود اسلام به ایران.

۱۹-یکی از بزرگ ترین کتاب خانه های دوره ی اسلامی در کدام شهر قرار داشت و کدام دانشمند در آن مطالعه و تحقیق می کرد؟

بخارا – ابن سینا.

۲۰-نظامیه ها چگونه مدارسی بودند؟

مدارسی که عده ی زیادی در آن درس می خواندند و همان جا زندگی می کردند و حکومت خرج آن ها را می داد.

۲۱- چه کسی نظامیه را تأسیس کرد؟

خواجه نظام الملک.

۲۲- معروف ترین نظامیه ها در کدام شهرها بودند؟

نیشابور و بغداد.

۲۳- دانشگاه های امروز جهان تقلیدی از مدارس …………. است.

نظامیه.

۲۴- در رصدخانه ها چه کاری انجام می شد؟ تحقیق درباره ی ستارگان۲۵- معروف ترین رصدخانه های دوره ی اسلامی در کدام شهرها قرار داشت؟

بغداد، اصفهان و ری

۲۶- نخستین بیمارستان و مدرسه ی پزشکی کدام بود؟ بیمارستان و مدرسه ی پزشکی دانشگاه جندی شاپور۲۷- معروف ترین بیمارستان دوره ی اسلامی که داروخانه هم داشت، کدام بود؟

بیمارستانی که عضدالدوله ی دیلمی در بغداد بنا کرده بود.

۲۸. در دوره ای که مسلمانان به پیشرفت های علمی بزرگ دست یافته بودند ، مردم اروپا چه شرایطی داشتند؟

مردم اروپا در جهل و خرافات بوده و از پیشرفت علم خبری نبود.

برای دیدن کل مطلب کلیک کنید

منبع : darsomadrese.com

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب