سوالات درس چهارم جغرافیا یازدهم انسانیمهدی

بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

سوالات درس چهارم جغرافیا یازدهم انسانی را از این سایت دریافت کنید.

سوالات متن درس چهارم جغرافیا یازدهم انسانی

سوالات متن درس چهارم جغرافیا یازدهم انسانی پرسش های درس چهارم جغرافیا2 درس ناهمواری‌ها و اشکال زمین درس چهار جغرافیا 2 یازدهم انسانی با جواب

سوالات متن درس چهارم جغرافیا یازدهم انسانی

افزودن به لیست علاقه‌مندی ها

haladars اسفند 8, 1399 دقیقه مطالعه

در این نوشته تمامی سوالات متن درس چهارم جغرافیا یازدهم انسانی که شامل 57 سوال می باشد گردآوری شده است که در ادامه می توانید سوالات متن درس چهارم جغرافیا یازدهم را مشاهده کنید.

سوالات درس چهار جغرافیا یازدهم

درس ناهمواری‌ها و اشکال زمین بدین شرح است:

1-سنگ کره (لیتوسفر) چیست؟

سنگ کره بخش خارجی زمین است که حالت جامد دارد و از سنگ و خاک تشکیل شده است. این بخش شامل قاره ها و کف و بستر دریاها و اقیانوس هاست.

2-چهار ناهمواری اصلی و عمده سطح زمین رانام ببرید.

فلات-کوه – رشته کوه- تپه

3-فلات چیست؟

فلات ها، سرزمین های مرتفع و نسبتاً همواری هستند که در کوهستان ها محصور بوده و کناره های آن ها با شیب تند به نواحی پست متصل می شود. برخی فلات ها وسیع و برخی کم وسعت اند.

4-کوه و رشته کوه را تعریف کنید.

کوه ناهمواری برجسته و مرتفعی است که معمولاً دامنه های تند و قله برجسته دارد. مجموعه ای از کوه ها که به شکل نواری در کنارهم قرار گرفته اند، رشته کوه را به وجود می آورند؛ مانند رشته کوه های عظیم هیمالیا، آندها، راکی، آلپ، البرز و زاگرس.

5- فلات وکوه را باهم مقایسه کنید.

فلات ها و کوه ها هر دو مرتفع اند اما کوه دارای قله است و هرچه به سمت نوک آن می رویم، باریک تر می شود اما فلات مرتفع ونسبتاً مسطح است.

6-تپه را تعریف کنید.

تپه ها نسبت به کوه ها ارتفاع کم تری دارند اما از نواحی پیرامون خود بلندترند.

7-چگونگی محاسبه ارتفاع کوه ها و تپه ها را توضیح دهید.

ارتفاع کوه ها و تپه ها و سایر عوارض سطح زمین را نسبت به سطح دریا (سطح متوسط آب های آزاد) محاسبه می کنند.

8-میزان ارتفاع کوه ها و تپه ها را بنویسید.

در برخی منابع، ارتفاع کوه ها بیش تر از  600متر(حدود  200پا) و تپه ها کمتر از  600متر در نظر گرفته شده است. در برخی منابع دیگر، ارتفاع تپه ها  200تا  300متر ذکر شده است.

9-دشت را تعریف  کنید.

دشت ها سرزمین هایی پست و نسبتاًهموارند که در میان کوه ها یا درکنار سواحل و یا میان فلات ها و کف دره ها قرارگرفته اند.

10-اهمیت دشت را بنویسید.

دشت هانواحی عمده سکونت، زندگی و فعالیت انسان ها را تشکیل می دهند.

11-چرا اشکال مختلف ناهمواری در سطح زمین پدید می آید؟

عوامل درونی که موجب پیدایش کوه ها می شوند و عوامل بیرونی که دراثرآن ناهواری ها دچارفرسایش می شوند.

12-برطبق نظریه زمین ساخت ورقه ای یا صفحه ای کوه ها چگونه ایجاد شده اند؟

پوسته زمین به قطعات بزرگی تقسیم شده است. این ورقه ها (پوسته و گوشته فوقانی) روی بخش خمیری شکل گوشته به آرامی حرکت می کنند.

ورقه ها از هم دور یا به هم نزدیک می شوند، به هم برخورد می کنند و یا در امتداد هم می لغزند. نتایج حرکت این ورقه ها طی میلیون هاسال، ایجاد چین خوردگی ها، رشته کوه ها، شکست ها (گسلها وشکاف ها) و پیدایش کوه های آتشفشانی است.

سوالات متن درس چهارم جغرافیا یازدهم

13-مهم ترین عوامل تغییرچهره زمین چیست؟

هوازدگی و فرسایش

14- هوازدگی را تعریف کنید.

هوازدگی عبارت است از فرایندی که طی آن، سنگ ها خرد و متلاشی و تجزیه می شوند.

15- هوازدگی شیمیایی را تعریف کنید.

در هوازدگی شیمیایی، ساختمان کانی ها و ترکیب شیمیایی سنگ ها نیز تغییر می کند.

16- عوامل مهم هوازدگی شیمیایی را نام ببرید.

اکسیژن ورطوبت

17- هوازدگی زیستی را تعریف کنید.

فعالیت های موجودات زنده، یعنی گیاهان و جانوران، موجب تغییرات فیزیکی و شیمیایی در سنگ ها می شود؛ برای مثال، رشد ریشه درختان یا ایجادحفره های زیرزمینی توسط جانداران حفار، مانند موش هاو موریانه ها، باعث خردشدن سنگ ها می شود.

18- سرعت هوازدگی در سنگ ها به چه عواملی بستگی دارد؟

جنس سنگ ها، نوع آب و هوا و زمان

19- فرسایش را تعریف کنید.

فرسایش عبارت است از جدا شدن ذرات سنگ و خاک از بستر خود و جابه جایی آنها توسط عوامل مختلف چون آب و باد

20-سه مرحله فرسایش را نام ببرید.

1ــ کنده شدن مواد از جای خود (حفر،)

2ــ انتقال

3ــ رسوب گذاری یا انباشته شدن مواد در مکان های دیگر

21-عوامل فرسایش را نام ببرید.

آب های جاری-یخچال ها-باد-امواج دریا-انسان

22-نقش رودها درفرسایش کره زمین را بنویسید.

رودها به طور مداوم در حال حرکت بر سطح زمین اند. آنها ذرات کوچک و بزرگ را از بستر و کناره های خود جدا می کنند و به مکان های دیگر انتقال می دهند. این مواد در جاهایی که سرعت رود کم می شود، روی هم انباشته می شوند.

بر اثر طغیان رودها و وقوع سیلاب ها نیز حجم عظیمی از رسوبات جابه جا و در زمین های پیرامون پخش می شود.

23-نقش یخچال هارا در فرسایش کره زمین را بنویسید.

یخچال ها توده های بزرگ یخ هستند که بر اثر انباشته و فشرده شدن برف طی هزاران سال در نواحی قطبی یا بسیارسرد به وجود آمده اند و بر اثر نیروی جاذبه، به آرامی از نواحی بلند به سمت نواحی پست تر حرکت می کنند. یخچال ها، در مسیر خود سنگ ها را از جا می کنند و با خود می برند.

24-نقش باد را در فرسایش کره زمین را بنویسید.

باد به ویژه در بیابان ها، موادی چون خاک و ماسه و شن را از زمین می کننَد و تا مسافتهای دور می برد. بادها ذرات ماسه را به سطوح مختلف سنگ ها می کوبند و آن ها را می سایند.

25-نقش امواج دریارا در فرسایش کره زمین را بنویسید.

نواحی ساحلی به طور دائم درمعرض هجوم و سایش امواج دریا قرار دارند. در زمان هایی که دریا طوفانی است، گاهی صخره ها و کناره های ساحل با سنگینی چند تن آب روبه رو می شوند. جریان های دریایی اقیانوس ها نیز رسوبات را با خود حمل و در مکان های مختلف رسوبگذاری می کنند.

برای دیدن کل مطلب کلیک کنید

منبع مطلب : haladars.ir

نمونه سوال درس 4 جغرافیا یازدهم

نمونه سوال درس 4 جغرافیا یازدهم

نمونه سوال مورد نظر خود را انتخاب کنید

نمونه سوال درس4 جغرافی یازدهم با پاسخ

گروه جغرافیا استان گلستان

نمونه سوال درس چهارم جغرافیا یازدهم با جواب

استاد محسن یوسفی

سوالات تستی درس 4 جغرافیا یازدهم

استاد شیرین سرگلزهی

نمونه سوال درس 4 جغرافیا یازدهم با جواب

استاد لیلا نصیری طرزجانی

نمونه سوال درس 4 جغرافیا یازدهم با جواب

استاد پرویز شیرزاد

سوال و جواب درس 4 جغرافیا یازدهم

استاد محمد پایگذار

نمونه سوال درس 4 جغرافیا یازدهم

استاد لیلا نصیری طرزجانی

دیگر محتواهای این درس

ویدئو جغرافیا یازدهم

جزوات جغرافیا یازدهم

گام به گام جغرافیا یازدهم

آزمون انلاین جغرافیا یازدهم

برای دیدن کل مطلب کلیک کنید

منبع مطلب : paadars.com

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب