افغانستان در زمان کدام پادشاه از ایران جدا شدمهدی

بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

افغانستان در زمان کدام پادشاه از ایران جدا شد را از این سایت دریافت کنید.

در زمان کدام پادشاه افغانستان از ایران جدا شد؟

در زمان کدام پادشاه افغانستان از ایران جدا شد،کدام پادشاه جدایی افغانستان از ایران را امضا کرد،چرا افغانستان از ایران جدا شد،علت جدایی افغانستان از ایران چه بود؟

در زمان کدام پادشاه افغانستان از ایران جدا شد؟

در زمان کدام پادشاه افغانستان از ایران جدا شد؟

در زمان کدام پادشاه افغانستان از ایران جدا شد؟

حدود ۱۵۰ سال پیش، انگلیس با تصرف بخش‌ هایی از جنوب ایران شامل بنادر خرمشهر، بوشهر و جزایر جنوب ناصرالدین شاه قاجار (سلطان صاحبقران) را مجبور به قبول پیمان پاریس در سال ۱۸۵۶ میلادی کرد. بر طبق این پیمان ایران از ادعای خود بر هرات چشم پوشی کرد و هرات در ۱۸۶۳ (میلادی) به افغانستان ملحق شد و ایران، افغانستان را به رسمیت شناخت. جدایی هرات از ایران یا “مسئله هرات” از مهمترین فرازهای تاریخ دوسده اخیر کشورهای ایران و افغانستان است و پافشاری ایران بر تملک هرات، دو بار مورد اعتراض و هجوم دولت بریتانیا قرار گرفته‌ است که در نهایت موجب جدایی هرات از ایران شد.

در قرن ۱۶ میلادی، هرات تحت کنترل صفویان ایران قرار گرفت.

در دوران صفوی هرات مهم‌ ترین شهر و مرکز خراسان محسوب می‌شد.

شاه عباس در این شهر به دنیا آمد و تا پیش از به سلطنت رسیدن در این شهر زندگی می‌کرد.هرات همواره مورد طمع ازبکان بود حتی چند بار این شهر به دست ازبک‌ ها افتاد. اما سلطه ازبکان بر این شهر کوتاه مدت بود و آنها از ضعف حاکمان محلی صفوی در اوایل سلطنت شاه طهماسب اول و اوایل سلطنت سلطان محمد خدابنده و شاه عباس اول استفاده کردند و هر بار برای مدت کوتاهی این شهر را اشغال کردند. پس از سقوط صفویان، هرات مدتی در اشغال طایفهٔ ابدالی بود و سپس به دست نادر شاه افشار افتاد. پس از مرگ نادر، افغان‌ها بر هرات مسلط شدند و در دوران معروف به “بازی بزرگ ماموران بریتانیایی در هرات” فعال بودند و از جدایی هرات از حکومت ایران پشتیبانی می‌کردند.

در سال ۱۲۴۹ هجری قمری عباس میرزا از سوی فتح‌ علی شاه قاجار مامور پس گرفتن هرات از افغان‌ها شد اما مرگ عباس میرزا در راه مشهد این کار را ناتمام گذاشت.

محمد شاه قاجار نیز کوششی برای فتح هرات کرد که ناکام ماند.

در زمان ناصرالدین شاه قاجار، دوست محمدخان، حاکم کابل و قندهار هرات را گرفت.

نیروهای ناصرالدین شاه تحت فرمان حسام‌السلطنه هرات را محاصره کردند و در سال ۱۲۷۳ ه‍جری قمری برابر با ۱۸۵۷ میلادی و ۱۲۳۶خورشیدی، این شهر را گرفتند. اما با تهاجم بریتانیا به جنوب ایران و بحرانی شدن روابط ایران و بریتانیا طی عهدنامه‌ ای که در همان سال در پاریس بین نماینده ایران و سفیر بریتانیا امضا شد، قرار شد که نیروهای بریتانیا از بنادر و جزایر جنوب ایران خارج شوند و در عوض ایران نیز سپاهیان خود را از هرات فراخواند و استقلال افغانستان را به رسمیت بشناسد. پس از جنگ هرات قسمت‌ هایی از شرق هریرود به بعد نیز به افغانستان پیوست.

پس از مرگ دوست محمد خان و ایجاد هرج و مرج در افغانستان، دولت انگلیس تصمیم گرفت هرات را برای مدت نامعلومی به طور امانی تحت حاکمیت ایران قرار دهد. بدین جهت رونالد تامسون وزیر مختار انگلیس در ایران در اکتبر ۱۸۷۹ (۱۲۵۸ خورشیدی) این پیشنهاد را از طرف دولت متبوعش به دولت ایران ارائه کرد. ناصرالدین شاه و صدراعظم او حسین خان سپهسالار قرارنامه‌ی مزبور را در دولت مطرح و آن را مورد بررسی و مطالعه قرار دادند و با اطرافیان خود در باب آن مشورت کردند.

از جمله ایراد عمده ای که به آن گرفته شد ذکر کلمه‌ی «امانت» در قرار نامه بود که می‌گفتند اگر پس از آنکه دولت ایران متحمل زحمت و مرارت شد و مبالغی در این راه هزینه کرد و بعد از مثلاً شش ماه دولت انگلیس تصمیم گرفت هرات را از قلمرو ایران جدا نماید چه خواهد شد؟ مذاکرات با دولت انگلیس در باب حذف این شرط از قرارنامه هم نتیجه نداد. به این جهت با آنکه ناصرالدین شاه در این باره به استخاره هم متوسل شد و استخاره هم «بسیار بسیار خوب» آمد، مدتی سرگردان و حیران بودند و نمی‌توانستند تصمیم بگیرند و بالاخره بهتر آن دیدند که آن را قبول نکنند و به مقامات انگلیس پاسخ رد داده شد.

در موج باز بخوانیم :

اولین حکومت مذهبی در ایران

پیمان مودت ایران و آمریکا چیست؟

گوبلز کیست و دروغ‌ گوبلزی چیست؟

امتیاز دارسی در زمان کدام پادشاه رخ داد؟

WhatsApp Telegram

برای دیدن کل مطلب کلیک کنید

منبع مطلب : mojbaz.com

برای دیدن کل مطلب کلیک کنید

منبع مطلب : chromewebdata

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب