قیمت مسکن گران‌تر هم می‌شود| طرفدار خانه های نقلی بیشتر است یا بزرگبررسی رفتار متقاضیان مسکن نشان می‌دهد بازار خانه‌های نقلی در دوره‌هایی که قیمت مسکن با رشد روبه‌روست داغ می‌شود. ...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب