هواشناسی ساعتی سیرجان

هواشناسی ساعتی سیرجانمهدی

بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

هواشناسی ساعتی سیرجان را از این سایت دریافت کنید.

پیش‌بینی آب و هوای ساعتی برای چهار راه رضوی،اشکذری, استان کرمان

پیش‌بینی آب و هوای محلی ساعتی، شرایط آب و هوا، بارش، نقطه شبنم، رطوبت، باد در Weather.com و کانال آب و هوا

آب و هوای ساعتی-چهار راه رضوی،اشکذری, استان کرمان

از ۱۵:۳۵ GMT+03:30

جمعه ۱۳ آبان

۱۶:۳۰

18° غالباً آفتابی 12%

جنوب غرب 20 کیلومتر / ساعت

غالباً آفتابی اینگونه حس می‌شود 18° باد

جنوب غرب 20 کیلومتر / ساعت

رطوبت 48% شاخص UV 0 از 10 پوشش ابر 27% میزان باران 0 سانتی متر

۱۷:۳۰

17° نیمه ابری 12%

جنوب غرب 16 کیلومتر / ساعت

۱۸:۳۰

15° غالباً صاف 6%

جنوب 14 کیلومتر / ساعت

۱۹:۳۰

15° غالباً صاف 6%

جنوب شرق 13 کیلومتر / ساعت

۲۰:۳۰

14° غالباً صاف 6%

جنوب شرق 13 کیلومتر / ساعت

۲۱:۳۰

13° نیمه ابری 3%

جنوب شرق 14 کیلومتر / ساعت

۲۲:۳۰

13° نیمه ابری 6%

جنوب شرق 13 کیلومتر / ساعت

۲۳:۳۰

12° نیمه ابری 10%

جنوب شرق 13 کیلومتر / ساعت

شنبه ۱۴ آبان

۰:۳۰

11° نیمه ابری 10%

جنوب جنوب شرقی 13 کیلومتر / ساعت

۱:۳۰

11° غالباً صاف 7%

جنوب شرق 12 کیلومتر / ساعت

۲:۳۰

10° غالباً صاف 7%

جنوب شرق 11 کیلومتر / ساعت

۳:۳۰

9° غالباً صاف 8%

جنوب شرق 11 کیلومتر / ساعت

۴:۳۰

9° نیمه ابری 8%

شرق جنوب شرقی 10 کیلومتر / ساعت

۵:۳۰

9° نیمه ابری 8%

شرق جنوب شرقی 10 کیلومتر / ساعت

۶:۳۰

8° غالباً ابری 8%

شرق جنوب شرقی 10 کیلومتر / ساعت

۷:۳۰

10° غالباً ابری 6%

جنوب شرق 10 کیلومتر / ساعت

۸:۳۰

13° نیمه ابری 3%

جنوب جنوب شرقی 12 کیلومتر / ساعت

۹:۳۰

16° غالباً ابری 1%

جنوب جنوب شرقی 12 کیلومتر / ساعت

۱۰:۳۰

17° غالباً ابری 0%

جنوب 13 کیلومتر / ساعت

۱۱:۳۰

18° غالباً ابری 0%

جنوب جنوب غربی 14 کیلومتر / ساعت

۱۲:۳۰

19° غالباً ابری 0%

جنوب جنوب غربی 16 کیلومتر / ساعت

۱۳:۳۰

19° غالباً ابری 0%

جنوب غرب 16 کیلومتر / ساعت

۱۴:۳۰

20° غالباً ابری 0%

جنوب غرب 16 کیلومتر / ساعت

۱۵:۳۰

20° غالباً ابری 0%

جنوب غرب 15 کیلومتر / ساعت

۱۶:۳۰

19° غالباً ابری 0%

غرب جنوب غربی 14 کیلومتر / ساعت

۱۷:۳۰

17° غالباً ابری 0%

غرب جنوب غربی 11 کیلومتر / ساعت

۱۸:۳۰

16° غالباً ابری 0%

غرب جنوب غربی 9 کیلومتر / ساعت

۱۹:۳۰

15° غالباً ابری 0%

جنوب جنوب غربی 9 کیلومتر / ساعت

۲۰:۳۰

14° غالباً ابری 1%

جنوب جنوب شرقی 10 کیلومتر / ساعت

۲۱:۳۰

13° غالباً ابری 1%

جنوب جنوب شرقی 10 کیلومتر / ساعت

۲۲:۳۰

12° غالباً ابری 1%

جنوب شرق 9 کیلومتر / ساعت

۲۳:۳۰

11° غالباً ابری 2%

جنوب شرق 9 کیلومتر / ساعت

یکشنبه ۱۵ آبان

۰:۳۰

10° غالباً ابری 3%

جنوب شرق 9 کیلومتر / ساعت

۱:۳۰

9° نیمه ابری 4%

شرق جنوب شرقی 9 کیلومتر / ساعت

۲:۳۰

8° نیمه ابری 4%

شرق جنوب شرقی 8 کیلومتر / ساعت

۳:۳۰

7° نیمه ابری 5%

شرق جنوب شرقی 8 کیلومتر / ساعت

۴:۳۰

7° نیمه ابری 5%

شرق جنوب شرقی 7 کیلومتر / ساعت

۵:۳۰

6° نیمه ابری 5%

شرق جنوب شرقی 7 کیلومتر / ساعت

۶:۳۰

5° غالباً آفتابی 5%

شرق جنوب شرقی 7 کیلومتر / ساعت

۷:۳۰

8° غالباً آفتابی 3%

شرق جنوب شرقی 5 کیلومتر / ساعت

۸:۳۰

12° آفتابی 1%

جنوب شرق 6 کیلومتر / ساعت

۹:۳۰

15° آفتابی 0%

جنوب 7 کیلومتر / ساعت

۱۰:۳۰

17° آفتابی 0%

جنوب غرب 8 کیلومتر / ساعت

۱۱:۳۰

18° آفتابی 0%

غرب جنوب غربی 10 کیلومتر / ساعت

۱۲:۳۰

18° آفتابی 0%

غرب 13 کیلومتر / ساعت

۱۳:۳۰

19° آفتابی 0%

غرب 13 کیلومتر / ساعت

۱۴:۳۰

19° آفتابی 0%

غرب 13 کیلومتر / ساعت

۱۵:۳۰

19° آفتابی 0%

غرب 12 کیلومتر / ساعت

آب و هوای 10 روزه

برای دیدن کل مطلب کلیک کنید

منبع مطلب : weather.com

جزئیات ساعتی, پیش بینی آب و هوا در سیرجان

جزئیات ساعتی, پیش بینی آب و هوا در سیرجان

جزئیات ساعتی, پیش بینی آب و هوا در سیرجان

ابزارک ها تنظیمات فارسی

ایرانکرمانسیرجان

جزئیات ساعتی, پیش بینی آب و هوا در سیرجان

:

جمعه, 4 نوامبر 2022

1 5 : 3 5 ۱۳ آبان ۱۴۰۱

خورشید:   طلوع خورشید 06:02, غروب 16:59.ماه:   طلوع ماه 14:50, غروب ماه 01:47, فاز ماه: کوژماه یا تحدب فزاینده

میدان ژئومغناطیس: فعال

شاخص ماوراء بنفش: 0,6 (کم)

15:00

ظهر

+18 °Cابری

باد: وزش نسیم تازه, جنوب غرب, سرعت 8

گشتاور های باد: 10 رطوبت نسبی: 51% ابری: 70% فشار اتمسفر: 827

شاخص ماوراء بنفش: 0,6 (کم)

دید: 100%

16:00

ظهر

+18 °Cابری

باد: وزش نسیم تازه, جنوب غرب, سرعت 9

گشتاور های باد: 10 رطوبت نسبی: 48% ابری: 66% فشار اتمسفر: 827

شاخص ماوراء بنفش: 0,1 (کم)

دید: 100%

17:00

ظهر

+18 °Cتا حدودی ابری

باد: وزش نسیم معتدل, جنوب غرب, سرعت 8

گشتاور های باد: 10 رطوبت نسبی: 49% ابری: 49% فشار اتمسفر: 827 دید: 99%

18:00

عصر

+17 °Cآسمان صاف

باد: وزش نسیم معتدل, جنوب غرب, سرعت 6

گشتاور های باد: 10 رطوبت نسبی: 56% ابری: 25% فشار اتمسفر: 827 دید: 99%

19:00

عصر

+16 °Cآسمان صاف

باد: وزش نسیم تا حدی ملایم, جنوب غرب, سرعت 5

گشتاور های باد: 8 رطوبت نسبی: 61% ابری: 30% فشار اتمسفر: 827 دید: 100%

20:00

عصر

+16 °Cآسمان صاف

باد: وزش نسیم تا حدی ملایم, جنوب, سرعت 5

گشتاور های باد: 8 رطوبت نسبی: 64% ابری: 44% فشار اتمسفر: 828 دید: 100%

21:00

عصر

+15 °Cآسمان صاف

باد: وزش نسیم تا حدی ملایم, جنوب, سرعت 5

گشتاور های باد: 8 رطوبت نسبی: 66% ابری: 50% فشار اتمسفر: 828 دید: 100%

22:00

عصر

+14 °Cآسمان صاف

باد: وزش نسیم تا حدی ملایم, جنوب, سرعت 4

گشتاور های باد: 7 رطوبت نسبی: 70% ابری: 51% فشار اتمسفر: 827 دید: 100%

23:00

عصر

+13 °Cآسمان صاف

باد: وزش نسیم تا حدی ملایم, جنوب, سرعت 4

شنبه, 5 نوامبر 2022

گشتاور های باد: 7 رطوبت نسبی: 74% ابری: 54% فشار اتمسفر: 825 دید: 100% ۱۴ آبان ۱۴۰۱

خورشید:   طلوع خورشید 06:03, غروب 16:58.ماه:   طلوع ماه 15:20, غروب ماه 02:49, فاز ماه: کوژماه یا تحدب فزاینده

میدان ژئومغناطیس: طوفان کوچک

شاخص ماوراء بنفش: 5,4 (متوسط)

00:00

شب

+13 °Cآسمان صاف

باد: وزش نسیم تا حدی ملایم, جنوب شرق, سرعت 4

گشتاور های باد: 7 رطوبت نسبی: 77% ابری: 50% فشار اتمسفر: 825 دید: 100%

01:00

شب

+13 °Cتا حدودی ابری

باد: وزش نسیم تا حدی ملایم, جنوب شرق, سرعت 4

گشتاور های باد: 7 رطوبت نسبی: 79% ابری: 35% فشار اتمسفر: 825 دید: 100%

02:00

شب

+13 °Cتا حدودی ابری

باد: وزش نسیم تا حدی ملایم, جنوب شرق, سرعت 4

گشتاور های باد: 5 رطوبت نسبی: 81% ابری: 26% فشار اتمسفر: 825 دید: 100%

03:00

شب

+12 °Cتا حدودی ابری

باد: وزش نسیم ملایم, جنوب شرق, سرعت 3

گشتاور های باد: 4 رطوبت نسبی: 84% ابری: 28% فشار اتمسفر: 825 دید: 100%

04:00

شب

+12 °Cتا حدودی ابری

باد: وزش نسیم ملایم, جنوب شرق, سرعت 3

رطوبت نسبی: 86% ابری: 45% فشار اتمسفر: 825 دید: 100%

05:00

شب

+12 °Cابری

باد: وزش نسیم ملایم, جنوب شرق, سرعت 3

رطوبت نسبی: 88% ابری: 85% فشار اتمسفر: 825 دید: 100%

06:00

صبح

+12 °Cابری

باد: وزش نسیم ملایم, جنوب شرق, سرعت 2

گشتاور های باد: 3 رطوبت نسبی: 89% ابری: 83% فشار اتمسفر: 825 دید: 100%

07:00

صبح

+12 °Cابری

باد: وزش نسیم ملایم, جنوب شرق, سرعت 3

گشتاور های باد: 4 رطوبت نسبی: 87% ابری: 82% فشار اتمسفر: 827

شاخص ماوراء بنفش: 0,4 (کم)

دید: 100%

08:00

صبح

+13 °Cابری

باد: وزش نسیم تا حدی ملایم, جنوب شرق, سرعت 4

رطوبت نسبی: 80%

برای دیدن کل مطلب کلیک کنید

منبع مطلب : fa.meteotrend.com

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب