چرا با شعر حافظ فال می‌گیریم؟گفته می‌شود درحالی که بسیاری از مردم ایران با دیوان حافظ اُنس دارند، گمان می‌کنند با حافظ و افکارش هم آشنایند؛ اما این‌گونه نیست....

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب