عاقبت هنرمندانی که با اغتشاشگران همصدا می شوند | حال کتایون ریاحی خوب است اما خبری از او نیستروزنامه شرق در گزارش خود به وضعیت هنرمندان در روزهای اخیر پرداخته است....

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب