آب و هوا علی آباد کتول

آب و هوا علی آباد کتولمهدی

بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

آب و هوا علی آباد کتول را از این سایت دریافت کنید.

پیش بینی آب و هوا در علی آباد کتول شهر

پیش بینی آب و هوا در علی آباد کتول شهر

پیش بینی آب و هوا در علی آباد کتول شهر

3 ساعت\6 ساعت ابزارک ها تنظیمات فارسی

ایرانگلستانعلی آباد کتول

پیش بینی آب و هوا در علی آباد کتول شهر

زمان کنونی در علی آباد کتول:

یکشنبه, 10 جولای 2022

2 3 0 1 ۱۹ تیر ۱۴۰۱

خورشید:   طلوع خورشید 05:40, غروب 20:12.ماه:   طلوع ماه 16:47, غروب ماه 02:03, فاز ماه: اپیلاسیون بر امده

میدان ژئومغناطیس: آرام

عصر+25...+32 °Cتا حدودی ابری

باد: وزش نسیم ملایم, شمال شرق, سرعت 2-3

گشتاور های باد: 8 رطوبت نسبی: 40-63% ابری: 50%

فشار اتمسفر: 989-991

دید: 100% بیشتر ...

یکشنبه, 10 جولای 2022 در علی آباد کتول آب و هوا خواهد بود:

در شب درجه حرارت هوا قطره به +25...+32°C، نقطه شبنم: +14,24°C؛ نسبت درجه حرارت، سرعت باد و رطوبت: راحت; بارش انتظار نمی رود, . وزش نسیم ملایم وزش باد از شمال شرق با سرعت 2-3 , در آسمان، گاهی اوقات ابرهای کوچک وجود دارددوشنبه, 11 جولای 2022

طول روز 14:32 ۲۰ تیر ۱۴۰۱

خورشید:   طلوع خورشید 05:40, غروب 20:12.ماه:   طلوع ماه 18:03, غروب ماه 02:45, فاز ماه: اپیلاسیون بر امده

میدان ژئومغناطیس: فعال

شاخص ماوراء بنفش: 10,5 (بسیار بالا)

شب+23...+24 °Cتا حدودی ابری

باد: وزش نسیم ملایم, جنوب شرق, سرعت 1-2

گشتاور های باد: 3 رطوبت نسبی: 57-66% ابری: 48%

فشار اتمسفر: 989-991

دید: 100%

صبح+23...+32 °Cآسمان صاف

باد: وزش نسیم ملایم, شمال شرق, سرعت 1-3

گشتاور های باد: 8 رطوبت نسبی: 39-53% ابری: 13%

فشار اتمسفر: 989-991

دید: 100%

ظهر+33...+37 °Cآسمان صاف

باد: وزش نسیم تا حدی ملایم, شمال, سرعت 4

گشتاور های باد: 9 رطوبت نسبی: 31-39% ابری: 0%

فشار اتمسفر: 989-991

دید: 100%

عصر+27...+36 °Cآسمان صاف

باد: وزش نسیم ملایم, غرب, سرعت 2-3

گشتاور های باد: 8 رطوبت نسبی: 32-47% ابری: 0%

فشار اتمسفر: 988-991

دید: 100% بیشتر ...

دوشنبه, 11 جولای 2022 در علی آباد کتول آب و هوا خواهد بود:

در طول شب درجه حرارت هوا قطره به +23...+24°C، نقطه شبنم: +12,27°C؛ نسبت درجه حرارت، سرعت باد و رطوبت: راحت; بارش انتظار نمی رود, . وزش نسیم ملایم وزش باد از جنوب شرق با سرعت 1-2 , در آسمان، گاهی اوقات ابرهای کوچک وجود دارددر صبح درجه حرارت هوا گرم تا +23...+32°C، نقطه شبنم: +11,43°C؛ نسبت درجه حرارت، سرعت باد و رطوبت: راحت; بارش انتظار نمی رود, . وزش نسیم ملایم وزش باد از شمال شرق با سرعت 1-3 , آسمان صافدر بعد از ظهر درجه حرارت هوا گرم تا +33...+37°C، نقطه شبنم: +14,14°C؛ نسبت درجه حرارت، سرعت باد و رطوبت: راحت; بارش انتظار نمی رود, . وزش نسیم تا حدی ملایم وزش باد از شمال با سرعت 4 , آسمان صافدر شب درجه حرارت هوا قطره به +27...+36°C، نقطه شبنم: +11,76°C؛ نسبت درجه حرارت، سرعت باد و رطوبت: راحت; بارش انتظار نمی رود, . وزش نسیم ملایم وزش باد از غرب با سرعت 2-3 , آسمان صافسهشنبه, 12 جولای 2022

طول روز 14:32 ۲۱ تیر ۱۴۰۱

خورشید:   طلوع خورشید 05:41, غروب 20:12.ماه:   طلوع ماه 19:15, غروب ماه 03:37, فاز ماه: اپیلاسیون بر امده

میدان ژئومغناطیس: غیر قابل انعطاف

شاخص ماوراء بنفش: 10,5 (بسیار بالا)

شب+24...+26 °Cآسمان صاف

باد: وزش نسیم ملایم, جنوب, سرعت 2

گشتاور های باد: 5 رطوبت نسبی: 35-42% ابری: 0%

فشار اتمسفر: 991-993

دید: 100%

صبح+24...+31 °Cآسمان صاف

باد: وزش نسیم تا حدی ملایم, غرب, سرعت 2-4

گشتاور های باد: 10 رطوبت نسبی: 36-38% ابری: 0%

فشار اتمسفر: 995-996

دید: 100%

ظهر+32...+33 °Cآسمان صاف

باد: وزش نسیم تا حدی ملایم, شمال غرب, سرعت 4-5

گشتاور های باد: 11 رطوبت نسبی: 36-39% ابری: 0%

فشار اتمسفر: 995-996

دید: 100%

عصر+26...+31 °Cآسمان صاف

باد: وزش نسیم تا حدی ملایم, غرب, سرعت 1-4

گشتاور های باد: 11 رطوبت نسبی: 39-54% ابری: 0%

فشار اتمسفر: 995-996

دید: 100% بیشتر ...

سهشنبه, 12 جولای 2022 در علی آباد کتول آب و هوا خواهد بود:

در طول شب درجه حرارت هوا قطره به +24...+26°C، نقطه شبنم: +5,76°C؛ نسبت درجه حرارت، سرعت باد و رطوبت: خیلی راحت; بارش انتظار نمی رود, . وزش نسیم ملایم وزش باد از جنوب با سرعت 2 , آسمان صافدر صبح درجه حرارت هوا گرم تا +24...+31°C، نقطه شبنم: +6,23°C؛ نسبت درجه حرارت، سرعت باد و رطوبت: خیلی راحت; بارش انتظار نمی رود, . وزش نسیم تا حدی ملایم وزش باد از غرب با سرعت 2-4 , آسمان صافدر بعد از ظهر درجه حرارت هوا گرم تا +32...+33°C، نقطه شبنم: +14,39°C؛ نسبت درجه حرارت، سرعت باد و رطوبت: راحت; بارش انتظار نمی رود, . وزش نسیم تا حدی ملایم وزش باد از شمال غرب با سرعت 4-5 , آسمان صاف
برای دیدن کل مطلب کلیک کنید

منبع : fa.meteocast.net

آب و هوا در علی آباد کتول

MeteoTrend: آب و هوا در علی آباد کتول برای امروز و فردا و هفته. دقیق و دقیق پیش بینی آب و هوا در علی آباد کتول. دما و رطوبت هوا, فشار, سرعت و جهت باد های آسمانی, طلوع, غروب. علی آباد کتول, گلستان, ایران

پیش بینی آب و هوا در علی آباد کتول شهر

3 ساعت\6 ساعت ابزارک ها تنظیمات فارسی

ایرانگلستانعلی آباد کتول

پیش بینی آب و هوا در علی آباد کتول شهر

زمان دقیق در علی آباد کتول:

یکشنبه, 10 جولای 2022

2 3 : 0 0 ۱۹ تیر ۱۴۰۱

خورشید:   طلوع خورشید 05:40, غروب 20:12.ماه:   طلوع ماه 16:47, غروب ماه 02:03, فاز ماه: کوژماه یا تحدب فزاینده

میدان ژئومغناطیس: آرام

عصر+25...+32 °Cتا حدودی ابری

باد: وزش نسیم ملایم, شمال شرق, سرعت 2-3

گشتاور های باد: 8 رطوبت نسبی: 40-63% ابری: 50%

فشار اتمسفر: 989-991

دوشنبه, 11 جولای 2022

دید: 100% بیشتر ... ۲۰ تیر ۱۴۰۱

خورشید:   طلوع خورشید 05:40, غروب 20:12.ماه:   طلوع ماه 18:03, غروب ماه 02:45, فاز ماه: کوژماه یا تحدب فزاینده

میدان ژئومغناطیس: فعال

شاخص ماوراء بنفش: 10,5 (بسیار بالا)

شب+23...+24 °Cتا حدودی ابری

باد: وزش نسیم ملایم, جنوب شرق, سرعت 1-2

گشتاور های باد: 3 رطوبت نسبی: 57-66% ابری: 48%

فشار اتمسفر: 989-991

دید: 100%

صبح+23...+32 °Cآسمان صاف

باد: وزش نسیم ملایم, شمال شرق, سرعت 1-3

گشتاور های باد: 8 رطوبت نسبی: 39-53% ابری: 13%

فشار اتمسفر: 989-991

دید: 100%

ظهر+33...+37 °Cآسمان صاف

باد: وزش نسیم تا حدی ملایم, شمال, سرعت 4

گشتاور های باد: 9 رطوبت نسبی: 31-39% ابری: 0%

فشار اتمسفر: 989-991

دید: 100%

عصر+27...+36 °Cآسمان صاف

باد: وزش نسیم ملایم, غرب, سرعت 2-3

گشتاور های باد: 8 رطوبت نسبی: 32-47% ابری: 0%

فشار اتمسفر: 988-991

سهشنبه, 12 جولای 2022

دید: 100% بیشتر ... ۲۱ تیر ۱۴۰۱

خورشید:   طلوع خورشید 05:41, غروب 20:12.ماه:   طلوع ماه 19:15, غروب ماه 03:37, فاز ماه: کوژماه یا تحدب فزاینده

میدان ژئومغناطیس: غیر قابل انعطاف

شاخص ماوراء بنفش: 10,5 (بسیار بالا)

شب+24...+26 °Cآسمان صاف

باد: وزش نسیم ملایم, جنوب, سرعت 2

گشتاور های باد: 5 رطوبت نسبی: 35-42% ابری: 0%

فشار اتمسفر: 991-993

دید: 100%

صبح+24...+31 °Cآسمان صاف

باد: وزش نسیم تا حدی ملایم, غرب, سرعت 2-4

گشتاور های باد: 10 رطوبت نسبی: 36-38% ابری: 0%

فشار اتمسفر: 995-996

دید: 100%

ظهر+32...+33 °Cآسمان صاف

باد: وزش نسیم تا حدی ملایم, شمال غرب, سرعت 4-5

گشتاور های باد: 11 رطوبت نسبی: 36-39% ابری: 0%

فشار اتمسفر: 995-996

دید: 100%

عصر+26...+31 °Cآسمان صاف

باد: وزش نسیم تا حدی ملایم, غرب, سرعت 1-4

گشتاور های باد: 11 رطوبت نسبی: 39-54% ابری: 0%

فشار اتمسفر: 995-996

چهار شنبه, 13 جولای 2022

دید: 100% بیشتر ... ۲۲ تیر ۱۴۰۱

خورشید:   طلوع خورشید 05:42, غروب 20:11.ماه:   طلوع ماه 20:20, غروب ماه 04:40, فاز ماه: ماه کامل

میدان ژئومغناطیس: غیر قابل انعطاف

شاخص ماوراء بنفش: 10,5 (بسیار بالا)

شب+22...+24 °Cآسمان صاف

باد: ساکت, جنوب, سرعت 1

گشتاور های باد: 5 رطوبت نسبی: 43-52% ابری: 0%

فشار اتمسفر: 995-996

دید: 100%

صبح+22...+30 °Cآسمان صاف

باد: وزش نسیم تا حدی ملایم, غرب, سرعت 1-4

گشتاور های باد: 10 رطوبت نسبی: 41-52% ابری: 0% فشار اتمسفر: 996 دید: 100%

ظهر+32...+34 °Cآسمان صاف

باد: وزش نسیم تا حدی ملایم, شمال غرب, سرعت 4

گشتاور های باد: 11 رطوبت نسبی: 23-38% ابری: 0%

فشار اتمسفر: 992-996

دید: 100%

عصر+27...+33 °Cآسمان صاف

باد: وزش نسیم تا حدی ملایم, غرب, سرعت 2-4

پنج شنبه, 14 جولای 2022

گشتاور های باد: 8 رطوبت نسبی: 23-38% ابری: 0% فشار اتمسفر: 992 دید: 100% بیشتر ... ۲۳ تیر ۱۴۰۱

خورشید:   طلوع خورشید 05:42, غروب 20:11.ماه:   طلوع ماه 21:14, غروب ماه 05:52, فاز ماه: کوژماه یا تحدت کاهنده

میدان ژئومغناطیس: غیر قابل انعطاف

شاخص ماوراء بنفش: 10,5 (بسیار بالا)

شب+24...+26 °Cآسمان صاف

باد: وزش نسیم ملایم, جنوب, سرعت 2

گشتاور های باد: 6 رطوبت نسبی: 36-37%

برای دیدن کل مطلب کلیک کنید

منبع : fa.meteotrend.com

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب