ساعت بازدید تخت جمشید

ساعت بازدید تخت جمشیدمهدی

بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

ساعت بازدید تخت جمشید را از این سایت دریافت کنید.

ساعات بازدید از اماکن تاریخی استان فارس

ساعات بازدید از جاذبه های گردشگری شهر شیراز و استان فارس

ردیفنام مکان تاریخیسه ماهه دومسه ماهه نخستنوروزسه ماهه سومسه ماهه چهارمماه رمضان

فروش بلیت پایان بازدید فروش بلیت پایان بازدید فروش بلیت پایان بازدید فروش بلیت پایان بازدید فروش بلیت پایان بازدید فروش بلیت پایان بازدید

1

مجموعه تاریخی تخت جمشید

8.00-19.30 20.00 8.00-19.30 20.00 8.00-19.30 20.00 7.30-17.00 17.30 7.30-17.00 17.30 8.00-19.00 19.30

2

موزه تخت جمشید 8.00-19.30 20.00 8.00-19.00 19.30 8.00-19.00 19.30 7.30-17.00 17.30 7.30-17.00 17.30 8.00-19.00 19.30

3

مجموعه تاریخی پاسارگاد

8.00-19.30 20.00 8.00-19.30 20.00 8.00-19.30 20.00 7.30-17.00 17.30 7.30-17.00 17.30 8.00-19.00 19.30

4

نقش رستم و نقش رجب 8.00-19.30 20.00 8.00-19.30 20.00 8.00-19.30 20.00 7.30-17.00 17.30 7.30-17.00 17.30 8.00-19.00 19.30

5

مجموعه تاریخی بیشاپور-تنگ چوگان

8.00-19.30 20.00 8.00-19.30 20.00 8.00-19.30 20.00 7.30-17.00 17.30 7.30-17.00 17.30 8.00-19.00 19.30

6

موزه مردم شناسی کازرون

8.00-19.30 20.00 8.00-19.00 19.30 8.00-19.00 19.30 7.30-17.00 17.30 7.30-17.00 17.30 8.00-19.00 19.30

7

مجموعه تاریخی قلعه دختر و آتشکده فیروزآباد

8.00-19.30 20.00 8.00-19.30 20.00 8.00-19.30 20.00 7.30-17.00 17.30 7.30-17.00 17.30 8.00-19.00 19.30

8

کاخ ساسانی سروستان 8.00-19.30 20.00 8.00-19.30 20.00 8.00-19.30 20.00 7.30-17.00 17.30 7.30-17.00 17.30 8.00-19.00 19.30

9

موزه نی ریز 8.00-19.30 20.00 8.00-19.00 19.30 8.00-19.00 19.30 7.30-17.00 17.30 7.30-17.00 17.30 8.00-19.00 19.30

10

مجموعه تاریخی و فرهنگی حافظ

8.30-21.00 21.30 8.30-20.30 21.00 8.30-20.30 21.00 8.30-20.30 21.00 7.30-17.00 17.30 8.00-22.00 22.30

11

مجموعه تاریخی و فرهنگی سعدی

8.30-21.00 21.30 8.30-20.30 21.00 8.30-20.30 21.00 8.30-20.30 21.00 7.30-17.00 17.30 8.00-21.30 22.00

12

مجموعه تاریخی و فرهنگی ارگ کریمخانی

8.30-21.00 21.30 8.30-20.00 20.30 8.30-20.30 21.00 8.30-20.30 21.00 7.30-17.00 17.30 8.00-20.00 20.30

13

موزه پارس 8.00-19.00 19.30 8.30-19.00 19.30 8.00-19.00 19.30 8.30-17.30 18.00 7.30-17.00 17.30 8.00-19.30 20.00

14

حمام وکیل 8.00-19.00 19.30 8.30-19.00 19.30 8.00-19.00 19.30 8.30-17.30 18.00 7.30-17.00 17.30 8.00-20.00 20.30

15

موزه سنگ هفت تنان 8.00-19.00 19.30 8.30-19.00 19.30 8.00-19.00 19.30 8.30-15.30 16.00 7.30-17.00 17.30 8.00-19.30 20.00

برای دیدن کل مطلب کلیک کنید

منبع : www.fafarschto.ir

نرخ ورودی و ساعت بازدید

نرخ ورودی و ساعت بازدید از مجموعه میراث جهانی تخت جمشید

نرخ ورودی و ساعت بازدید

font size چاپ ایمیل

ساعت بازديد و نرخ ورودی محوطه های هخامنشی به شرح زیر است.

 عنوان مجموعه  ساعت بازدید قیمت بلیط داخلی قیمت بلیط خارجیمحوطه ميراث جهاني تخت‌جمشيد  8 صبح الي 17 50,000 ريال 1000,000 ريال

موزه محوطه ميراث جهاني تخت‌جمشيد  8 صبح الي 17 50,000 ريال  1000,000 ريال

محوطه نقش‌رستم  8 صبح الي 17 50,000 ريال 1000,000 ريال

محوطه نقش‌رجب 8 صبح الي 17 40,000 ريال 500,000 ريال

زمان اجراي برنامه نور و صدا زمان اجرا  20:30

زمان تهيه بليط: 1 ساعت قبل از شروع سانس‌ها

50,000 ريال 1000,000 ريال

مجموعه میراث جهانی پاسارگاد  8 صبح الی 17 50,000 ريال 1000,000 ريال

برگشت به اول مطلب

برای دیدن کل مطلب کلیک کنید

منبع : persepolis.info

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب