لباس های خوردنی! خوشمزگی های دنیای مد در فشن شو لباس های خوراکیدر اتفاقی غیر منتظره غذا ها به صحنه آمدند. و توجه بیننده ها را به خود جلب کردند....

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب