سیل فحش ها به سوی گلاب آدینه روانه شد | گلاب آدینه: این وضعیت نگران کننده است!گلاب آدینه درباره جوی که این روزها درباره اجرای تئاتر وجود دارد میگوید: «این روزها بی‌شمار نظرات فحش و ناسزا و تهدید دریافت می‌کنم و این موضوع را قدری نگران‌کننده می‌دانم. در پاسخ به این نظرات نوشته‌ام، عزیزان من شروع نارضایتی‌ ها به دلیل همین بایدها و نبایدها بوده است. . در این مدت بعضی برای من قاطعانه حکم کرده‌اند این تئاتر نباید اجرا شود. البته هستند کسانی که با برشمردن دلایلی، محترمانه توضیح ...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب