چگونه بیمه بیکاری دریافت کنیم؟ | روش گرفتن بیمه بیکاریدر شرایطی که کارگر مطالباتی از کارفرما داشته باشد، میتواند مبنی بر اینکه "بدون میل و اراده، شغل خود را از دست داده است" به اداره کار شکایت کند تا طی پروسه قانونی، علاوه بر دریافت مطالبات خود، بصورت خودکار مشمول بیمه بیکاری شود....

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب