حمایت فرح پهلوی از اغتشاشگران به سبک مطربی و رقاص رو حوضی! + فیلمفرح پهلوی و رضا پهلوی که مدام اغتشاشگران را برای ادامه آشوب در ایران تحریک می کنند و دم از حمایت آنها می زنند مشغول عیش و نوش و تفریح خود هستند در حالی که برخی جوانان فریب خورده به خاطر این افراد قدم در راهی بی بازگشت می گذارند و عاقبتی جز پشیمانی ندارد....

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب