سنگ تمام ستین برای احسان کرمی و برزو ارجمند | خواننده لس انجلسی حسابی مجری ضدانقلاب را ساپورت کرد!ستین خواننده لس انجلسی که قبلا در ایران بازیگر بود و مثل خیلی هایی که به کشورشان برای خوشگذرانی پشت کرده اند و نوای دروغ وطن دوستی سر می دهند با استفاده تریبون مجازی اش برای نمایش مشترک برزو و ارجمند و احسان کرمی در مونترال حسابی تبلیغ کرد....

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب