حال حسین رونقی خوب است | هیچ احیای قلبی صورت نگرفتحال عمومی حسین رونقی خوب و کاملا پایدار است و بزودی از بیمارستان مرخص می‌شود....

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب