بیمارستان ابن سینا شیراز

بیمارستان ابن سینا شیرازمهدی

بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

بیمارستان ابن سینا شیراز را از این سایت دریافت کنید.

بیمارستان روانپزشکی ابن سینا شیراز

شماره تلفن و آدرس بیمارستان روانپزشکی ابن سینا شیراز فارس. فارس - شیراز - خیابان حافظ - جنب بوستان 13 ابان

بیمارستان روانپزشکی ابن سینا شیراز

بیمارستان روانپزشکی ابن سینا شیراز بیمارستان تخصصی روانپزشکی (اعصاب و روان)

بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی

آدرس فارس - شیراز - خیابان حافظ - جنب بوستان 13 ابانتلفن 07132289601, 07132289604

درباره بیمارستان روانپزشکی ابن سینا شیراز

بیمارستان ابن سینا واقع در استان فارس، شهرستان شیراز بیمارستانی است دانشگاهی و درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز با ۹۴ تخت ثابت که در سال ۱۳۷۰ شمسی تاسیس گردید.مدیریت کنونی بیمارستان دکتر احمد غنی زاده ،فوق تخصص اعصاب و روان کودکان می باشد.

تعداد تخت

224

بخش های بستری بیمارستان روانپزشکی ابن سینا شیراز

روانپزشکی زنان-مردان یک-مردان دو-مردان سه-مردان چهار-بخش پنج-اتفاقات-اورژانس زنان

بخش های کلینیکی بیمارستان روانپزشکی ابن سینا شیراز

درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشکی )-بخش الکتروشوک-درمانگاه گفتار درمانی-روانکاوی

بخش های پاراکلینیک بیمارستان روانپزشکی ابن سینا شیراز

درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشکی )-بخش الکتروشوک-درمانگاه گفتار درمانی-روانکاوی

برای دیدن کل مطلب کلیک کنید

منبع : www.drsaina.com

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب