توییت‌ جنجالی علی کریمی و دایی | آب از سر علی کریمی گذشتدر بستر توئیتر انبوه اکانت‌های خارج کشور و اکانت‌های داخلی در صورت درج هشتگ های مشخص به سرعت مورد حمایت گسترده و بی نظیری قرار می‌گرفتند و حتی در مواردی با آمار کل اکانت های فارسی زبان فعال در توئیتر نیز تناسب نداشته است. به عبارت ساده‌تر پلتفرم‌هایی که از آنها نام برده شد، خارج از قواعد و قوانین طبیعی خودشان با همه توان به مسئله حمایت از اعتراضات وارد شدند....

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب