سامانه پژوهشیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهانمهدی

بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

سامانه پژوهشیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان را از این سایت دریافت کنید.

امور پژوهشی

سامانه پژوهشیار سامانه کتابخانه دانشگاه سامانه پژوهشی دانشجویی سپاد سایت معاونت تحقیقات و فناوری

امور پژوهشی

سامانه پژوهشیارسامانه کتابخانه دانشگاهسامانه پژوهشی دانشجویی سپادسایت معاونت تحقیقات و فناوری
برای دیدن کل مطلب کلیک کنید

منبع مطلب : www.mui.ac.ir

پژوهشیار سامانه جامع مدیریت امور پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

سامانه طرح های پژوهشی

همه امور مرتبط با گردش کار طرح های پژوهشی شامل ارسال پروپوزال، داوری، کارشناسی، عقد قرارداد تا خاتمه کار در این بخش انجام می پذیرد. همه فرایندهای مربوط به طرح به صورت کاملا الکترونیکی و با استفاده از سامانه های اطلاع رسانی انجام می پذیرد، لذا سرعت رسیدگی به طرح های پژوهشی بسیار زیاد خواهد بود.

ورود به سامانه پژوهشیار

برای دیدن کل مطلب کلیک کنید

منبع مطلب : researches.mui.ac.ir

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب