عصبانیت مجتبی شفیعی از یک برنامه صدا و سیما | شفیعی: چقدر این جمله دردناک بود!عصبانیت مجتبی شفیعی از یک برنامه صدا و سیما...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب