اگر ناراحتی قلبی دارید این ویدئو را نبینید | تماشا برای افراد حساس ممنوع!کودک بازیگوش چینی که از گردن در پنجره طبقه پنجم آویزان شده بود سرانجام نجات پیدا کرد....

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب