آیا وکالت بلاعزل قابل ابطال است؟یک وکیل دادگستری گفت: ابطال وکالتنامه رسمی یا هر نوع سند رسمی دیگری، با توجه به قوانین ثبتی و مدنی در شرایط بسیار استثنایی؛ پیش بینی شده است....

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب