هدیه ها درس پنجم کلاس پنجم

هدیه ها درس پنجم کلاس پنجممهدی

بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

هدیه ها درس پنجم کلاس پنجم را از این سایت دریافت کنید.

سوالات هدیه های آسمانی پنجم درس پنجم

سوالات هدیه های آسمانی پنجم درس پنجم سوالات هدیه های آسمانی پنجم درس گل صدبرگ   در این قسمت نیز برای شما سوالات هدیه های آسمانی مربوط به درس ۵ این

سوالات هدیه های آسمانی پنجم درس پنجم - هوم درس

خانه

سوالات هدیه های آسمانی پنجم درس پنجم

سوالات هدیه های آسمانی پنجم درس پنجم

سوالات هدیه های آسمانی پنجم درس گل صدبرگ

در این قسمت نیز برای شما سوالات هدیه های آسمانی مربوط به درس ۵ این کتاب را آماده کرده ایم.

???? درس پنجم : گل صدبرگ

درس ۵

۱ -چه کسانی بر پیامبر درود و سلام می فرستند ؟

پاسخ: خدای مهربان – فرشتگان – همه مسلمان در سراسر زمین

۲ -پیامبر دوست داشتنی ترین دوست خدا و بهترین بنده ی که نام زیبا یش مشهورترین نام عالم است

۳ -نام چه کسی را در تمام نمازهایمان می بریم ؟

پاسخ: حضرت محمد

۴ -هرگاه نامش رامی شنویم قلبمان شاد می شود و بر او و خانواده پاکش درود می فرستیم۵ -از رفتار های پیامبر که نشان دهنده علاقه به خداوند است بیان کنید .

پاسخ: شروع کار با نام خدا و در پایان کار خدا را شکر می کرد

تسلیم امر خدا بود و می فرمود همیشه و همه جا فرمان خدا بر هر چیزی مقدم است

چشم انتظار رسیدن وقت نماز بود و می فرمود نماز نور چشم من است

وقت نماز به بلال می گفت ای بلال اذان بگو و ما را با اذان گفتن خوشحال کن

به قرآن علاقه زیادی داشت و شب ها قبل از خواب بعضی از سوره ها را با صدای زیبایی می خواند

۶ -از تمیز و آراسته بودن پیامبر به چند مورد اشاره کنید.

پاسخ: به بهداشت و سلامت بدن اهمیت می داد

لباس هایش بسیار پاکیزه بود و می فرمود تا می توانید پاکیزه باشید پاکیزگی از پایه های دین اسلام است

بعد از غذا و پیش از خواب و بعد از بیدار شدن مسواک می زد و در مسافرت مسواکش را با خود می برد و می فرمود مسواک زدن قبل از نماز ثواب آن را هفتاد برابر می کند

غذای داغ نمی خورد و آن را فوت نمی کرد

برای خشک کردن دست و صورت حوله ای مخصوص داشت

آن قدر خوشبو بود که هر گاه از جایی می گذشت مردم می گفتند پیامبر از اینجا عبور کرده است

هر گاه می خواست از خانه بیرون رود به آینه نگاه می کرد و موهایش را شانه می کرد و می فرمود خدا دوست دارد وقتی به دیدار برادرانمان می رویم تمیز و آراسته باشیم

۷ -آیه ان االله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنو صلو علیه و سلمو تسلیما به چه معنا و بعد از شنیدن آن چه می کنیم ؟

پاسخ: خدا و فرشتگانش بر پیامبر درود می فرستند . ای مومنان بر او درود فرستید و سلام گویید و تسلیم فرمان او باشید صلوات می فرستیم

۸ -وظایف ما در برابر پیامبر چیست ؟ صلوات بفرستیم – تسلیم فرمان او باشیم – از ایشان دفاع

پاسخ: کنیم – به ایشان ایمان داشته باشیم – از رفتارهای ایشان الگو بگیریم

۹ -از نشانه های ادب پیامبر به چند مورد اشاره کنید

پاسخ: در سلام کردن از همه پیشی می گرفت

خوش رو بود و می فرمود خوش رویی کینه را از دل می برد

وقتی با کسی دست می داد دستش را زود عقب نمی کشید

وقتی برای چند نفر صحبت می کرد نگاهش را میان همه تقسیم می کرد

به عهد و پیمان خود وفا می کرد و اگر باکسی وعده ی ملاقات داشت سر موقع به آنجا می رفت

با کسی قهر نمی کرد و هر گاه با خبر می شد عده ای قهرند برای آشتی دادن تلاش می کرد و می فرمود دو مسلمان نیاید بیشتر از سه روز با هم قهر باشند

در برابر خوبی ها تشکر می کرد تشکر کردنش گاه با هدیه ، گاه با لبخند ، گاه با دعا کردن برای او همراه بود

اگر کسی از ایشان عذرخواهی می کرد زود عذرش را می پذیرفت

هرگاه سوار بر حیوانی بود و پیاده ای را در مسیر می دید او را سوار می کرد

هنگام مسافرت در آخر کاروان حرکت می کرد تا اگر کسی از کاروان جا مانده است به او کمک کند

۱۰ -از رفتار های پیامبر که نشان دهند علاقه به علم و دانش بود مثال بزنید .

پاسخ: از هم نشینی با کسانی که گفت و گوی علمی می کردند شادمان می شد به اسیران جنگ بدر گفت هر کدام از شما به ده نفر خواندن و نوشتن بیاموزد آزاد می شود

می فرمود زگهواره تا گور دانش بجوی مردم را به پرسش تشویق می کرد و می گفت دانش مانند گنج است و کلید آن پرسش است

به کسانی که در جلسه علمی حاضر می شدند توصیه می کرد یادداشت برداری کنید و دانش را با نوشتن نگه دارید سفارش می کرد که مسلمانان دیگر زبان های مورد نیاز را بیاموزند

۱۱ -آیه و ما ارسلناک الا رحمه للعالمین به چه معناست ؟ و چه مفهومی دارد ؟

پاسخ: ای پیامبر ما تو را جز رحمتی برای جهانیان نفرستادیم

پیامبر برای همه جهان باعث رحمت و مهربانی است

۱۲ -از رفتارهایی که نشان دهنده توجه پیامبر به درختان و حیوانات است مثال بزنید

پاسخ: درخت های بسیاری می کاشت و مردم را به درختکاری سفارش می کرد و می فرمود هرکس درختی را بکارد تا این درخت باقی است خداوند به او پاداش می دهد

به مردم سفارش می کرد که برای چیدن میوه ها به شاخه ها سنگ نزنند اجازه نمی داد برای سرگرمی و نشاط حیوانات را به جان هم بیندازند یا برای تمرین تیراندازی

حیوانی را هدف قرار دهند

می فرمود اگر سوار بر مرکبی شدید و از کنار آب گذشتید حیوان را کنار آب ببرید تا اگر تشنه است آب بخورد

هنگام دوشیدن شیر ناخن هایتان را بگیرید تا حیوان اذیت نشود

تمام شیر را ندوشید تا برای بچه اش هم بماند

اگر کسی حیوانی را برای مدتی طولانی با بار نگه می داشت می فرمود اگر کاری داری بار را زمین بگذار تا حیوان استراحت کند

۱۳ -چرا رفتار های پیامبر را دوست داریم و بر روی ما تاثیر می گذارد ؟

پاسخ: چون ایشان تمام

اخلاق های خوب را دارند و ما می توانیم از رفتار ایشان سرمشق بگیریم

۱۴ -به فرموده پیامبر انجام چه کاری ثواب نماز را هفتاد برابر می کند ؟

پاسخ: مسواک قبل از نماز

۱۵ -حضرت در چه مواقعی مسواک می زند ؟

پاسخ: بعد از غذا و پیش از خواب و بعد از بیدار شدن

۱۶ -با ذکر سه حدیث اهمیت علم و دانش نزد پیامبر را بیان کنید

پاسخ: زگهواره تا گور دانش بجوی

یادداشت برداری کنید و دانش را با نوشتن نگه داری کنید

دانش مانند گنج است و کلید آن پرسش است

برای دیدن کل مطلب کلیک کنید

منبع مطلب : homedars.ir

سوالات درس به درس هدیه های پنجم ابتدایی با جواب

سوالات درس به درس هدیه های پنجم ابتدایی با جواب برای دانش آموزان کلاس پنجم ابتدایی از کتاب هدیه پنجم دبستان به منظورآموزش درس هدیه پنجم ابتدایی

پنجم ابتداییهدیه ها پنجم

سوالات درس به درس هدیه های پنجم ابتدایی با جواب

By Admin Last updated دی 6, 1399

59Share

عــناوینی که در ایــن آموزش مــی خــوانید :

درس 1 دسته گلی از آسمان هدیه آسمانی پنجم ابتدایی 

1-خداوند در قرآن چه موضوعاتی را برای مسلمانان بیان کرده است؟

عبادت، رفتار زیبا، اندیشه ی نیک، گفتار زیبا، مهر و محبت، پرهیزگاری، دیدار خویشان و همسایه داری

2  – آیه ی«اقم الصلاة لذکری»نشانگر کدام موضوع در قرآن است؟

عبادت

3 خداوند در آیه ی – 10 سوره ی حجرات می فرمایند:به حقیقت مؤمنان همه برادر یکدیگرند، پس همیشه بین برادران ایمانی خود چون نزاعی شود، صلح دهید و خداترس و پرهیزگار باشید. این آیه کدام موضوعات قرآنی را معرفی میکند؟

مهر و محبت و پرهیزگاری

4 امام علی ع درباره ی قرآن چه فرموده اند؟

قرآن، دریایی است که هیچگاه خشک نمی شود.

5 چند سوره از قرآن را نام ببرید که اسم میوه باشد؟

تین ←انجیر زیتون←زیتون رمّان ←انار

آموزش درس یک هدیه آسمانی پنجم ابتدایی

درس 2 تنها او هدیه آسمانی پنجم ابتدایی 

1 نظم و هماهنگی که در جهان اطراف ما وجود دارد، نشانه ی چیست؟

توانایی و یکتایی خداوند

2 اگر فاصله ی زمین تا خورشید کم یا زیاد بود، چه اتفاقی میافتاد؟

اگر فاصله ی زمین تا خورشید زیاد بود جانداران به خاطر سرما از بین میرفتند و اگر این فاصله کم بود جانداران از گرمای زیاد میسوختند.

3 اگر دو یا چند خدا جهان را اداره میکرد، چه اتفاقی می افتاد؟

نظم و هماهنگی جهان به هم میریخت و هر کدام می خواستند به شیوه ی خود جهان را اداره کنند، مثلاً یکی میخواست خورشید را از شرق و دیگری می خواست خورشید را از غرب بیاورد.

4 خداوند در قرآن درباره ی وجود یک خدا چه می فرماید؟

اگر در آسمان و زمین، غیر از الله خداهای دیگری بود، آسمان و زمین به هم می ریخت.

5 در کدام قسمت سوره ی توحید به یکتایی خداوند اشاره شده است؟

قل هو الله احد، و لم یکن له کفواً احد

آموزش درس دو هدیه آسمانی پنجم ابتدایی

درس 3 بانویی که یک سوره ی قرآن به نام اوست هدیه آسمانی پنجم ابتدایی 

1 پیامبر خدا کدام چهار بانو را بهترین زنان جهان معرفی کرده است؟

حضرت زهرا س  ،حضرت خدیجه، حضرت مریم، حضرت آسیه

26 فرشتگان در بیتالمقدس نزد حضرت مریم آمدند و چه مژدهای به ایشان دادند؟

به ایشان مژده دادند که صاحب فرزندی میشوی به نام عیسی مسیح که پیامبر و انسانی بسیار بزرگ است.

4  –  آیه ی«یا مریمُ اقنتی لربّک و اسجدی و ارکعی مع الراکعین» بیانگر کدامیک از ویژگیهای حضرت مریم  است؟

بیانگر عبادت حضرت مریم در بیت المقدس است.

5 چه عاملی سبب شد که نجاشی، مسلمانان را به مشرکان تسلیم نکند؟

خواندن آیاتی از سورهی مریم توسط جعفربن ابیطالب و این که نجاشی دانست سخن پیامبر اسلام ص با سخن حضرت حضرت مسیح ع، یکی است.

آموزش درس سه هدیه آسمانی پنجم ابتدایی

درس 4 از نوزاد بپرسید! هدیه آسمانی پنجم ابتدایی 

1 حضرت عیسی ع در گهواره گفت، خداوند به ایشان چه سفارشی کرده است؟

خداوند به من سفارش کرده است که تا زندهام نماز بخوانم و به نیازمندان کمک کنم، نسبت به مادرم مهربان باشم و ستمکار و زورگو و بد اخلاق نباشم.

2 سه نمونه از کارهای بزرگ حضرت عیسی ع را بنویسید.

1 به فرمان خدا بیماران درمان ناپذیر را درمان می کرد.

2 نابینایان مادرزاد را بینا میکرد.

3 مردگان را زنده میکرد.

3 حضرت عیسی ع حدود پانصد و هفتاد سال پیش از  تولد پیامبر ص چه بشارت بزرگی به قوم خود داد؟

ای بنی اسرائیل! من فرستادهی خدا به سوی شما هستم؛و به شما بشارت میدهم که بعد از من پیامبری خواهد آمد، به نام احمد.

4 پیامبران اولولعزم چه کسانی هستند؟

بزرگترین پیامبران خدا هستند. آنها پنج نفرند حضرت نوح ع ،حضرت ابراهیم ع ،حضرت موسی ع ،حضرت عیسی ع، حضرت محمد ص

آموزش درس چهار هدیه آسمانی پنجم ابتدایی

درس 5  گل صد برگ هدیه آسمانی پنجم ابتدایی 

1 پنج نمونه از ویژگیهای اخلاقی پیامبر به طور کلی بنویسید.

خدا را بسیار دوست داشت.

تمیز و آراسته بود. بسیار باادب بود.

به علم و دانش بسیار اهمیت میداد.

به درختان و حیوانات توجه داشت.

2 پیامبر ص درباره ی نماز چه فرموده اند؟ –

فرموده اند:« نماز، نور چشم من است».

3 چه کسانی بر پیامبر و خانوادهاش سلام و درود می فرستند؟

خداوند، فرشتگان و مسلمانان

4 پیامبر ص هنگام بیرون رفتن از خانه، چگونه خود را آماده می کردند؟ و در این باره چه می فرمودند؟

به آینه نگاه میکردند و موهایشان را شانه میزدند و میفرمودند:

«خدا دوست دارد وقتی به دیدار برادرانمان  میرویم، تمیز و آراسته باشیم».

5  –  آیه ی«انّ الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایهالذین آمنوا صلّوا علیه و سلموا تسلیما» درباره ی چه  موضوعی است؟

سلام و صلوات خدا، فرشتگان و مؤمنان بر پیامبر اسلام ص

آموزش درس پنج هدیه آسمانی پنجم ابتدایی

درس 6  مال مردم هدیه آسمانی پنجم ابتدایی 

1 – آیه ی«ویل للمطففین»اشاره به چه موضوعی دارد؟

کم فروشی

2 کم فروشی به چه معناست؟

وقتی کسی کالایی را میخواهد، فروشنده باید دقیقاً به همان اندازهی خواسته شده کالا را وزن کند و بفروشد

یعنی اگر کمتر وزن کند و بگوید به اندازه وزن کرده ام،کم فروشی کرده است.

آموزش درس شش هدیه آسمانی پنجم ابتدایی

درس 7 رنگین کمان جمعه هدیه آسمانی پنجم ابتدایی 

1 –  آیه ی«یا ایها الذین امنوا اذا نودی للصّلاة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر الله» به کدام نماز اشاره دارد؟

نماز جمعه

2 پیامبر ص در مورد روز نظافت و پاکیزگی روز -جمعه چه فرمودهاند؟
برای دیدن کل مطلب کلیک کنید

منبع مطلب : dabesto.ir

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب