خربزه ای که کاشت آن شما را میلیاردر می کندنوع جدیدی از خربزه برای نخستین بار در مازندران کشت شد که از هر هزار متر می‌توان نیم میلیارد تومان درآمد داشت....

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب