حرفهای سنگین الیکا عبدالرزاقی به وزیر راه و شهرسازی | عبدالرزاقی به سیم آخر زد!الیکا عبدالرزاقی با انتشار یک استوری به وزیر راه حمله کرد....

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب