7 فیلم فوتبالی که دیدنش برای این روزها توصیه می‌شود!



یک خاطره‌بازی با ۷ ارجاع فوتبالی در فیلم‌هایی که فوتبالی نبودند؛ اینها لحظه‌هایی هستند که هرچند طعم فوتبال دارند اما از نگاه سینماگران جزئی از زندگی‌اند....

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب