بوعلی‌سینا هر سه روز، قرآن را ختم‌ می‌کردرئیس بنیاد بوعلی گفت: شیخ‌ الرئیس یک انسان کامل بود که هر سه روز،یک‌بار قرآن را ختم‌ می‌کرد....

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب