این همه شگفتی هایی که در جهان هستی وجود دارد نشانه چیستمهدی

بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

این همه شگفتی هایی که در جهان هستی وجود دارد نشانه چیست را از سایت تکست لس دریافت کنید.

نشانه‌های خدا در آفرینش

نشانه‌های خدا در آفرینش

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف

جهان آفرینش مجموعه‌ای از نشانه‌ها و شگفتیهای خداست که وقتی این شگفتی‌ها و آیات خدا را می‌نگریم عظمت خدا را در جهان احساس کرده و غیر او را حقیر و کوچک می‌شماریم. خوشبختانه امروز با پیشرفت علوم طبیعی و کشف اسرار و شگفتی‌های جهان طبیعت و ریزه کاری‌های ساختمان وجود انسان و حیوان و گیاه و ساختمان حیرت انگیز یک سلول و یک اتم و نظام شگفت انگیز عالم ستارگان، درهای خداشناسی به روی ما گشوده شده است، بطوری که به جرات می‌توان گفت تمام کتاب‌های علوم طبیعی کتاب‌های توحید و خداشناسی است که به ما درس عظمت پروردگار را می‌دهند؛ زیرا این کتاب‌ها، پرده از روی نظام جالب موجودات این جهان بر می‌دارد و نشان دهنده عظمت علم و قدرت آفریدگار این جهان است. اینک گوشه‌ای از خلقت الهی و قدرت و تدبیر خدا را بررسی می‌کنیم.

فهرست مندرجات

۱ - تفکر در نظام آفرینش

۱.۱ - در قرآن ۱.۲ - در روایات

۲ - برخی از جلوه‌های آفرینش

۲.۱ - شگفتی‌های آسمان

۲.۲ - شگفتی کوه‌ها ۲.۳ - شب و روز ۲.۴ - بادها ۲.۵ - باران

۲.۶ - شگفتی آفرینش حیوانات

۲.۷ - زنبور عسل ۳ - عناوین مرتبط ۴ - پانویس ۵ - منبع

۱ - تفکر در نظام آفرینش

[ویرایش]

به تفکر در نظام آفرینش در قرآن و روایات تاکید شده است.

۱.۱ - در قرآن

در قرآن کریم حدود ۷۵۰ آیه در زمینه خداشناسی از راه علوم طبیعی آمده است در این آیات از پدیده‌های طبیعی بعنوان نشانه‌های خداوند یاد می‌کند و بندگان را به تفکر در آنها دعوت می‌کند. این آیات را می‌توان به چند دسته تقسیم کرد:

۱- آیاتی که در آنها از سازنده اشیاء صحبت شده است و یا به کشف آنها امر شده که خداوند می‌فرماید. انسان باید بنگرد که از چه آفریده شده است! از یک آب جهنده آفریده شده است، آبی که از میان پشت و سینه‌ها خارج می‌شود.[۱][۲][۳]

۲- آیاتی که در آنها امر به توجه به نحو خلقت اشیاء و جهان شده است. چنانکه می‌فرماید: آیا آنان ندیدند چگونه خداوند آفرینش را آغاز می‌کند، سپس باز می‌گرداند؟! این کار برای خدا آسان است! بگو در زمین بگردید و بنگرید، خداوند چگونه آفرینش را آغاز کرده است؟ سپس خداوند (به همین گونه) جهان آخرت را ایجاد می‌کند یقینا خدا بر هر چیز توانا است. [۴][۵]

۳- آیاتی که در آنها امر به مطالعه در تحولات طبیعی شده است؛ مانند این آیه: آیا ندیدی که خداوند از آسمان آبی فرستاد و آن را بصورت چشمه‌هایی در زمین وارد نمود، سپس با آن زراعتی را خارج می‌سازد که رنگهای مختلف دارد بعد آن گیاه خشک می‌شود، بگونه‌ای که آن را زرد و بی‌روح می‌بینی سپس آن را در هم می‌شکند و خرد می‌کند در این مثال تذکری است برای خردمندان (از ناپایداری دنیا). [۶]

۴- آیاتی که با اشاره به موجودات طبیعی امکان وقوع معاد را بیان می‌کند. (ای مردم! اگر در رستاخیز شک دارید، (به این نکته توجه کنید که) ما شما را از خاک آفریدیم، سپس از نطفه، و بعد از خون بسته شده، سپس از مضغه) چیزی شبیه گوشت جویده شده (که بعضی دارای شکل و خلقت است و بعضی بدون شکل تا برای شما روشن سازیم (که بر هر چیز قادریم)! و جنین‌هایی را که بخواهیم تا مدت معینی در رحم (مادران) قرار می‌دهیم (و آنچه را بخواهیم ساقط می‌کنیم) بعد شما را بصورت طفل بیرون می‌آوریم. سپس هدف این است که به حد رشد و بلوغ خویش برسید. در این میان بعضی از شما می‌میرند و بعضی آن قدر عمر می‌کنند که به بدترین مرحله زندگی (و پیری) می‌رسند، آنچنان که بعد از علم و آگاهی، چیزی نمی‌دانند! (از سوی دیگر،) زمین را (در فصل زمستان) خشک و مرده می‌بینی، اما هنگامی که آب باران بر آن فرو می‌فرستیم، به حرکت در می‌آید و می‌روید و از هر نوع گیاهان زیبا می‌رویاند! )[۷]

۵- آیاتی که در آنها صحبت از وجود نظم در طبیعت و اتقان صنع باری شده است. آیا ندیدند که ما شب را برای آرامش آنها قرار دادیم و روز را روشنی بخش؟! در این امور نشانه‌های روشنی است برای کسانی که ایمان می‌آورند (و آماده قبول حقند). [۸]

۱.۲ - در روایات

روایت شده است که وقتی آیات ۱۹۱ تا ۱۹۵ سوره آل عمران نازل شد، پیامبر به شدت می‌گریست و فرمود: وای به حال آن کس که آنها را بخواند و در آنها نیندیشد.[۹] امیرالمومنین علی (علیه‌السّلام) فرموده است: اندیشه کن در آفتاب و ماه، و درخت و گیاه، و آب و سنگ، و اختلاف شب و روز، جوشش دریاها، و فراوانی کوه‌ها، و بلندای قله‌ها، و گوناگونی لغت‌ها، و تفاوت زبان‌ها، که نشانه‌های روشن پروردگارند. پس وای بر آن کس که تقدیر کننده را نپذیرد، و تدبیر کننده را انکار کند.[۱۰]

۲ - برخی از جلوه‌های آفرینش

[ویرایش]

در قرآن و روایات به جلوه‌هایی از آفرینش و تفکر در آنها سوق داده شده است.

۲.۱ - شگفتی‌های آسمان

آیا به آسمان نگاه نمی‌کنند که چگونه برافراشته شده. [۱۱] آفرینش این آسمان پرشکوه، و این همه کرات عالم بالا یعنی ملیونها ملیون آفتاب درخشان، و هزاران هزار ستارگان ثابت و سیار که در یک شب تاریک و پرستاره با چشمک زدنهای پر معنی خود، با ما سخن می‌گویند، و یا در پشت تلسکوپهای عظیم، خود را به ما نشان می‌دهند. به گفته دانشمندان: هزاران هزار کهکشان در عالم بالا وجود دارد که منظومه شمسی ما جزئی از یکی از این کهکشانهاست. تنها در کهکشان ما صدها میلیون خورشید و ستاره درخشان وجود دارد که روی محاسبات دانشمندان در میان آنها ملیونها سیاره مسکونی است با میلیاردها موجود زنده! و همچنین فرموده است: خدا همان کسی است که آسمانها را، بدون ستونهایی که برای شما دیدنی باشد، برافراشت، سپس بر عرش استیلا یافت (و زمام تدبیر جهان را در کف قدرت گرفت) و خورشید و ماه را مسخر ساخت، که هر کدام تا زمان معینی حرکت دارند! کارها را او تدبیر می‌کند. آیات را (برای شما) تشریح می‌نماید شاید به لقای پروردگارتان یقین پیدا کنید![۱۲] هدف این آیه یاد دادن دلیل ربوبیت پروردگار متعال است و اینکه او واحد است و شریک ندارد، و آن آسمانها است که بدون پایه و ستونی که بر آن تکیه داشته باشد و شما با چشمتان ببینید هم چنان مرفوع و بلند است، و در آن نظامی جریان دارد، خورشید و ماهی دارد که تا زمانی معین در آن می‌چرخند، که هیچکدام ابدی و ازلی نیستند، و ناچار باید کسی باشد که به این امور قیام بکند،[۱۳] حسین بن خالد می‌گوید از امام رضا (علیه‌السّلام) پرسیدم، اینکه خداوند فرموده «و السماء ذات الحبک؛ [۱۴] سوگند به آسمان که دارای راههاست.» یعنی چه؟ فرمودند: این آسمان راههایی به سوی زمین دارد... حسین بن خالد پرسید، چگونه می‌تواند راه ارتباطی با زمین داشته باشد در حالی که خداوند می‌فرماید آسمانها بی ستون است؟ امام (علیه‌السّلام) فرمود: عجیب است، آیا خداوند نمی‌فرماید بدون ستونی که قابل مشاهده باشد؟ من عرض کردم آری، فرمود: پس ستونهایی هست و لیکن شما آن را نمی‌بینید.[۱۵] این آیه با توجه به بیان امام رضا (علیه‌السّلام)، پرده از روی یک حقیقت علمی برداشته که در زمان نزول آیات، بر کسی آشکار نبود؛ چراکه در آن زمان هیئت بطلمیوس با قدرت هر چه تمامتر، بر محافل علمی جهان و بر افکار مردم حکومت می‌کرد و طبق آن آسمانها به صورت کراتی تو در تو همانند طبقات پیاز روی هم قرار داشتند و طبعا هیچکدام معلق و بی‌ ستون نبود، بلکه هر کدام بر دیگری تکیه داشت، ولی حدود هزار سال بعد از نزول این آیات، علم و دانش بشر به اینجا رسید که افلاک پوست پیازی، به کلی موهوم است و آنچه واقعیت دارد، این است که کرات آسمان هر کدام در مدار و جایگاه خود، معلق و ثابتند، بی‌آنکه تکیه گاهی داشته باشند، و تنها چیزی که آنها را در جای خود ثابت می‌دارد، تعادل قوه جاذبه و دافعه است که یکی ارتباط با جرم این کرات دارد و دیگری مربوط به حرکت آنهاست.

برای دیدن کل مطلب کلیک کنید

منبع : fa.wikifeqh.ir

درسنامه آموزشی پیام‌های آسمان کلاس هشتم درس اول: آفرینش شگفت‌انگیز با پاسخ

بی‌نظیر | فعّالیت کلاسی (صفحهٔ 12 کتاب درسی) | هدف آفرینش | بیشتر بدانیم | خودت را امتحان کن (صفحهٔ 15 کتاب درسی) | پیشنهاد (صفحهٔ 15 کتاب درسی) | الهی | ضخیم‌ترین زره دنیا

درسنامه آموزشی پیام‌های آسمان کلاس هشتم

درس اول: آفرینش شگفت‌انگیز با پاسخ

آخرین ویرایش 13 آبان 1396

گزارش خطا 71852 پیام‌های آسمان

درس 1: آفرینش شگفت‌انگیز

درس 2: عفو و گذشت

درس 3: همه چیز در دست تو

درس 4: پیوند جاودان

درس 5: روزی که اسلام کامل شد

درس 6: نردبان آسمان

درس 7: یک فرصت طلایی

درس 8: نشان ارزشمندی

درس 9: تدبیر زندگانی

درس 10: دو سرمایه گرانبها

درس 11: آفت‌های زبان

درس 12: ارزش کار درس 13: کلید گنج‌ها درس 14: ما مسلمانان درس 15: حق‌النّاس

پاورپوینت دوره کامل آموزشی، پیام‌های آسمان هشتم دوره اول متوسطه

مدرس: علی رجبی

مدت دوره: 211 اسلاید (15 فایل)

ریاضی

2706 تست 189,420 تومان

عربی

1230 تست 86,100 تومان

علوم تجربی

3858 تست 270,060 تومان

فارسی

1949 تست 136,430 تومان

پیام‌های آسمان

759 تست 53,130 تومان

مطالعات اجتماعی

2148 تست 150,360 تومان

کار و فناوری

184 تست 12,880 تومان

تفکر و سبک زندگی

149 تست 10,430 تومان

انگلیسی

1621 تست 113,470 تومان

قرآن

485 تست 33,950 تومان

اگر هنگام تمیز کردن شیشهٔ ساعت، کسی از ما بپرسد: «ساعت چند است؟»، معمولاً در چنین حالتی دوباره به ساعت نگاه می‌کنیم و سپس جواب می‌دهیم. می‌دانید چرا؟

نگاه ما به پدیده‌های اطرافمان معمولاً نگاهی سریع و گذراست؛ به همین دلیل در نگاه اوّل، بسیاری از جزئیات از چشم ما پوشیده می‌ماند. شگفتی‌های جهان آفرینش که بسیاری از آنها در وجود خود ما انسان‌ها قرار دارد  بخشی از دیدنی‌های این جهان زیبا است. ما معمولاً بی‌توجه از کنار آنها عبور می‌کنیم. کافی است دست کم برای یک روز، نگاهمان را به جهان تغییر دهیم تا برای اولین بار به برخی شگفتی‌ها پی ببریم.

بی‌نظیر

حمید با آب و تاب دربارهٔ نمایشگاهی که دیروز با دایی‌اش به آنجا رفته بود، صحبت می‌کرد؛ «بچه‌ها باورتان نمی‌شود! یک دوربین فیلمبرداری بزرگ دیدم که زیرش چرخ گذاشته بودند. می‌گفتند بدون چرخ و سه پایهٔ مخصوص نمی‌توان آن را حرکت داد. یک دوربین دیگر بود که می‌گفتند بدون فیلم، ساعت‌ها فیلمبرداری می‌کند! عدسی عجیب و غریبی داشت؛ می‌گفتند اگر اینها نباشد، نمی‌شود با نور کم (مثل غروب) فیلمبرداری کرد».

دایی‌ام از مسئول دوربین‌ها پرسید: می‌توانید پیشرفته‌ترین دوربین را به ما نشان دهید؟

- شما چطور متوجه پیشرفته‌ترین و عجیب‌ترین دوربین دنیا نشدید؟! این دوربین بسیار سبک و زیباست و به راحتی حرکت می‌کند. تازه بدون اینکه احتیاج به فیلم داشته باشد تا ده‌ها سال می‌تواند بدون کمترین مشکلی فیلمبرداری کند. اگر کمی گرد و غبار داخل‌اش شود، خود به خود به کار افتاده و خودش را شست‌وشو می‌دهد. حتی گاهی اوقات که دچار مشکلی می‌شود، به صورت طبیعی خودش را تعمیر و تنظیم می‌کند. در هر زمانی با توجه به میزان نور، عدسی‌اش به صورت خودکار تنظیم می‌شود. وقتی هم که صاحب‌اش نخواهد از آن استفاده کند، خود به خود خاموش و بسته می‌شود...

من با خوشحالی گفتم: اگر ممکن است زودتر این دوربین بی‌نظیر را به ما نشان دهید.

- کافی است یک بار با دقت در آینه نگاه کنی تا بهترین دوربین دنیا را ببینی!

* * *

تا حالا به آفرینش چشم‌های خود دقت کرده‌اید؟

چشم‌ها داخل گودی صورت قرار دارند تا با استخوان‌های گونه، پیشانی و بینی از آنها محافظت شود. اگر این حصار استخوانی اطراف چشم را نگرفته بود، هر ضربه‌ای به چشم می‌توانست انسان را برای همیشه از نعمت بینایی محروم کند.

به ابروهایتان نگاه کنید. این موهای کوتاه که زیبایی بخش صورت شما هستند، علاوه بر اینکه مانند سایبان از تابش شدید نور به چشم جلوگیری می‌کنند، نمی‌گذارند عرق پیشانی نیز وارد چشم‌ها شود. حالا تصور کنید، اگر چشم‌ها داخل گودی قرار نداشتند، اگر ابروها نبودند؛ اگر مژه‌ها هر لحظه از ورود گرد و غبار به چشم جلوگیری نمی‌کردند؛ اگر پلک‌ها باز و بسته نمی‌شدند؛ اگر شکل چشم‌ها بادامی نبود و اشک از آن خارج نمی‌شد و… چه اتفاقی می‌افتاد؟

این همه شگفتی باعث شده است که دانشمندان و مخترعان بزرگ، با الگو گرفتن از آن، موفق به ساخت دوربین‌ها، میکروسکوپ‌ها و تلسکوپ‌های دقیق شوند.

امیرمؤمنان حضرت علی (ع) دربارهٔ آفرینش انسان می‌فرماید:

از (خلقت) این انسان باید تعجب کرد که با تکه‌ای چربی نگاه می‌کند، با پاره‌ای گوشت سخن می‌گوید و با چند استخوان (ریز) می‌شنود.

برای دیدن کل مطلب کلیک کنید

منبع : gama.ir

پاسخ سؤالات و پرسش های پیام های آسمان هشتم درس اوّل

قرآن ، پیام های آسمان و عربی - آموزش دروس قرآن و پیام های آسمان و عربی متوسطه اول

قرآن ، پیام های آسمان و عربی

آموزش دروس قرآن و پیام های آسمان و عربی متوسطه اول

پاسخ سؤالات و پرسش های پیام های آسمان هشتم درس اوّل

به نام خداپاسخ سؤالات و پرسش های پیام های آسمان هشتمدرس اول :آفرینش شگفت انگیزپرسش های متن درس1 ـ خداوند به ما چشم داده تا با دقت به نشانه های ..................................... نگاه کنیم .علم و قدرتش2 ـ خداوند به ما عقل داده است تا درباره ی آنچه می بینیم فکر کنیم .    ص     غ 3 ـ خدای مهربان برای اینکه ما بیشتر به اطراف خود دقت کنیم و بیندیشیم چه مثال هایی در سوره ی مبارکه غایشه آیات 17 تا 21 بیان می فرماید ؟ آیا به شتر نمی نگیرید که چگونه آفریده شده است و به آسمان که چگونه بر افراشته شده است و کوه ها که چگونه پا برجا و استوار شده است و به زمین که چگونه گسترده گشته است .بنا به فرمایش امیرالمومنین علی (ع)ذکر کنید که آفرینش انسان چگونه است ؟                                                            از خلقت این ا نسان باید تعجب کرد که با تکه ای چربی نگاه می کند ، با پاره ای گوشت سخن می گوید و با چند استخوان ریز می شنود . ( نهج البلاغه ، کلمات قصار ، حکمت 8 ) 5ـ انسان با نگاه به شگفتی های جهان و مخلوقات آن به چه نتیجه ای می رسد ؟ اگر انسان خوب به نظم شگفت انگیز جهان و تمامی مخلوقات بنگرد فقط به یک نتیجه خواهد رسید که این جهان با  نظم شگفت انگیز و بی نظیر ، قطعاً  ناظمی داشته است و این ناظم کسی نیست جز خداوند دانا و مهربان . فعالیت کلاسی آنچه گفته شد ، فقط نمونه ای از شگفتی های بی پایان دنیای ماست . شما هم با دوستانتان گفتگو کنید و نمونه های دیگری از این شگفتی ها را بیان کنید .می توان به آفرینش بینی در صورت انسان اشاره کرد که عمل مهم دم و بازدم را انجام می دهد . می توان به دهان انسان و ساختار مهم و شگفت انگیز زبان که عمل مهم خوردن ، آشامیدن و سخن گفتن از طریق آن انجام می گیرد نگاه کرد می توان به انگشتان دست انسان نگاه کرد که اگر ساختار آن به این شکل نبود انسان نمی توانست دکمه ای را باز یا بسته نماید . خودت را امتحان کن 1 ـ آیا می توانید یکی از اعضای بدن را نام ببرید که در صورت نبودن آن هیچ اشکالی در کارهای بدن پیش نیاید ؟ از این موضوع چه می فهمیم ؟خیر ـ تمام آفریده های خداوند با نظم و هماهنگی آفریده شده است و هدفدار هستند زیرا که خداوند حکیم است و کار بیهوده و عبث انجام نمی دهد .2 ـ با توجه به سخن حضرت علی (ع)توضیح دهید که هدف آفرینش چیست ؟خداوند تمام آنچه را که در زمین است برای شما آفریده است تا درباره آن ها بیندیشید و با استفاده از آنها به بهشت راه یابید و خودتان را از عذاب دوزخ برهانید . ارزشیابی 1 ـ علت پوشیده ماندن بسیاری از جزئیات جهان هستی ................... است .الف) زیبایی بسیار زیاد          ب) نگاهی سریع و گذرا    ج) عبور از آنها با بی توجهی             د ) مورد ب و ج 2 ـ از جمله تفاوت های چشم انسان با پیشرفته ترین دوربین های دنیا نمی باشد . الف) بسیار زیبا و متحرک                                            ب) فیلمبرداری برای ده ها سال بدون نیاز به فیلم ج) هنگام کثیفی خود به خود تمیز و شست وشو می دهد    د) نیاز به تعمیر و تنظیم توسط تعمیر کار دارد .3ـ کدام مورد برای محافظت از چشم ها در انسان .......................... نمی باشد ؟الف) آنها را در گودی صورت قرار داده بین استخوان های بینی و پیشانی ب) ابرو ها را چون سایبانی جهت حفظ نور شدید و عرق قرار دادهج) مژه ها و پلک ها از ورود گرد وخاک جلوگیری کرده .د) بادامی شکل بودن چشم ها4 ـ دانشمندان و مخترعان با الگو گیری از چشم کدام مورد زیر را ساختند ؟الف) هواپیما و دوربین و کشتی                                 ب) دوربین تلسکوپ و ماشین ج) دوربین و میکروسکوپ و تلسکوپ                         د) زیر دریایی و هواپیما و دوربین 5 ـ امیرالمومنین علی (ع)در گفته ی « با تکه ای چربی نگاه می کند و با تکه ای گوشت سخن می گوید و با چند استخوان می شنود » ، به ترتیب به کدام یک از اعضای بدن انسان اشاره می کند ؟الف) چشم و زبان و گوش    ب) زبان و چشم و گوش      ج) چشم و گوش و زبان        د) چشم و زبان و دست 6 ـ شگفتی های جهان نشانه ی این است که جهان ......................................... است .الف) بدون خالق و اداره کننده                            ب) تصادفی بوجود آمدهج) دارای خالقی نظم دهنده                                د) دارای خالق و ناظمی دانا و حکیم 7 ـ هدف از آفرینش جهان از نظر امام علی علیه السلام چیست ؟
برای دیدن کل مطلب کلیک کنید

منبع : abubakrabdollahnezhad.blogsky.com

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب