شهادت امام محمد باقر ۱۴۰۲ کی است؟ شهادت امام محمد باقر 1402 چه روزیهشهادت امام محمد باقر ۱۴۰۲ کی است؟ شهادت امام محمد باقر علیه السلام 1402 چه روزیه ؟ شهادت امام محمد باقر (ع) ۱۴۰۲ چند شنبه است و چندمه؟ امسال شهادت امام محمد باقر چه تاریخیه و در چه ماهیه؟ شهادت امام محمد باقر به شمسی / میلادی و قمری در تقویم ۱۴۰۲

شهادت امام محمد باقر ۱۴۰۲شهادت امام محمد باقر ۱۴۰۲

شهادت امام محمد باقر ۱۴۰۲

۵ تیر ۱۴۰۲ – شهادت امام محمد باقر علیه السلام [7 ذی الحجه 1444] تاریخ شمسی: دوشنبه، ۵ تیر ۱۴۰۲ تاریخ میلادی: Monday, June 26, 2023 تاریخ قمری: إثْنَان، ۷ ذی الحجه ۱۴۴۴

تقویم تیر 1402

شهادت امام محمد باقر 1402شهادت امام محمد باقر 1402

شهادت امام محمد باقر ۱۴۰۲ چه روزی است؟

دوشنبه، ۵ تیر ۱۴۰۲ شهادت امام محمد باقر علیه السلام در سال ۱۴۰۲ است

آیا امسال شهادت امام محمد باقر تعطیل است؟

خیر دوشنبه، ۵ تیر ۱۴۰۲ شهادت امام محمد باقر است و تعطیل رسمی نیست!

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "شهادت امام محمد باقر ۱۴۰۲ چه روزی است؟", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "دوشنبه، ۵ تیر ۱۴۰۲ شهادت امام محمد باقر علیه السلام در سال ۱۴۰۲ است" } } , { "@type": "Question", "name": "آیا امسال شهادت امام محمد باقر تعطیل است؟", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "خیر دوشنبه، ۵ تیر ۱۴۰۲ شهادت امام محمد باقر است و تعطیل رسمی نیست!" } } ] }

5/5 - (114 امتیاز)

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب