روز عرفه ۱۴۰۲ کی است؟ روز عرفه 1402 چه روزی استروز عرفه ۱۴۰۲ کی است؟ روز عرفه 1402 چه روزیه ؟ روز عرفه ۱۴۰۲ چند شنبه است و چندمه؟ امسال روز عرفه چه تاریخیه و در چه ماهیه؟ روز عرفه به شمسی / میلادی و قمری در تقویم ۱۴۰۲

روز عرفه ۱۴۰۲روز عرفه ۱۴۰۲

روز عرفه ۱۴۰۲

۷ تیر ۱۴۰۲ – روز عرفه [9 ذی الحجه 1444] تاریخ شمسی: چهارشنبه، ۷ تیر ۱۴۰۲ تاریخ میلادی: Wednesday, June 28, 2023 تاریخ قمری: أربعاء، ۹ ذی الحجه ۱۴۴۴

تقویم تیر 1402

روز عرفه 1402روز عرفه 1402

روز عرفه در سال ۱۴۰۲ کی هست؟

چهارشنبه، ۷ تیر ۱۴۰۲ روز عرفه است

آیا امسال روز عرفه تعطیل است؟

خیر چهارشنبه، ۷ تیر ۱۴۰۲ روز عرفه است و تعطیل رسمی نیست!

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "روز عرفه در سال ۱۴۰۲ کی هست؟", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "چهارشنبه، ۷ تیر ۱۴۰۲ روز عرفه است" } } , { "@type": "Question", "name": "آیا امسال روز عرفه تعطیل است؟", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "خیر چهارشنبه، ۷ تیر ۱۴۰۲ روز عرفه است و تعطیل رسمی نیست!" } } ] }

5/5 - (122 امتیاز)

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب