تعبیر خواب آژیر | دیدن خواب آژیر چه معنایی دارد؟شنیدن آژیر خطر در خواب ، نشانه آن است که بر سر تصاحب چیزی، با کسی کشمکش خواهید داشت و سرانجام پیروزی از آن شما خواهد شد....

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب