بابزیوز چه نوع بیماری است و عوامل ایجاد‌ کننده آن کدامند؟بابزیوز یک بیماری ناشی از انگل های میکروسکوپی است که گلبول های قرمز را آلوده می کند....

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب