فال روزانه دوشنبه 17 بهمن برای زنانی که به قدرت خود اعتماد دارند!مَثَلی هست با این مضمون که به فال اعتقاد نداشته باش ولی نیم نگاهی بهش داشته باش!!...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب