مبلغ عیدی بازنشستگان اعلام شد | زمان واریز عیدی به بازنشستگان تامین اجتماعی مشخص شدمیزان و ضوابط پرداخت پاداش پایان سال ۱۴۰۱ (عیدی) کارکنان و بازنشستگان دولت با تصویب هیات وزیران تعیین شد. ...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب