حامد سلطانی در نبود همسرشبرای دخترش تولد گرفت! | عکس دیده نشده از حامد سلطانی و دخترشحامد سلطانی و دخترش فاطمه سلما 8 ساله، شادترین روزهای بهمن ماه را در نبود عزیزانشان به شکلی متفاوت از قبل، میگذرانند....

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب