تکنیک‌هایی برای از بین بردن خط اخم بدون بوتاکساین اتفاق برای همه ما پیش می‌آید؛ با شور و ذوق نگاهی سریع به آیینه می‌اندازید تا موها یا آرایش خود را چک کنید و چین‌وچروک و خطوطی را می‌بینید که تازه شکل گرفتند....

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب