استعدادهای پنهانی بازیگران که در خلوتشان شکوفا شدهبازیگران بسیار فعال بوده و کارهای زیادی می کنند. از همان دوران سینمای صامت و عصر طلایی هالیوود که بعد از آن آمد، بازیگران نه تنها در فیلم ها بازی کردند بلکه در جریان فیلم ها هم رقصیدند و هم آواز خواندند. به عبارت دیگر، کسانی که در سینما و تلویزیون نقش آفرینی می کنند، استعدادهای قابل توجهی دارند....

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب